Vyšlo letní dvojčíslo měsíčníku Komora.cz

3. 7. 2014

Udělat tlustou čáru za minulostí a dosáhnout toho, aby se do roka podnikatelé přestali ptát, k čemu ta Hospodářská komora je, patří mezi priority nového prezidenta HK ČR Vladimíra Dlouhého v hlavním rozhovoru tohoto vydání.

Udělat tlustou čáru za minulostí a dosáhnout toho, aby se do roka podnikatelé přestali ptát,
k čemu ta Hospodářská komora je, patří mezi priority nového prezidenta HK ČR Vladimíra Dlouhého
v hlavním rozhovoru tohoto vydání.

Nové obory, lepší zázemí či prohloubení spolupráce s praxí. S těmito novinkami se chystají
velké české univerzity na start nového akademického roku. Vzdělání je investice – jedno
ze subtémat aktuálního vydání časopisu Komora.cz informuje o aktuálních trendech v soukromém
i veřejném školství a zpovídá osobnosti působící v tomto odvětví.

Deset let od aktivního zapojení HK ČR do Evropské asociace obchodních a průmyslových komor
EUROCHAMBRES je vhodnou příležitostí ohlédnout se za tím, co Komoře a českým podnikatelům
zapojení do evropské spolupráce přineslo. Rozhovor na toto téma poskytla ředitelka CEBRE –
České podnikatelské reprezentace při EU Alena Mastantuono.

Toto vydání obsahuje také pokračování seriálu o novém občanském zákoníku. Sedmý díl informuje
o právní úpravě společnosti s ručením omezeným, ve které došlo přijetím zákona č. 90/2012 Sb.,
o obchodních společnostech a družstvech, k podstatným změnám, které ovlivní především nově
vznikající společnosti a ty společnosti, které se rozhodnou podřídit nové právní úpravě.

Listovací verzi časopisu najdete na http://www.cotmedia.cz/ecasopisy/komora/2014/0714/.

Zdroj: C.O.T. media, HK ČR