Výsledky průzkumu AHR ČR: Aktuální situace podnikatelů v hotelnictví a pohostinství

breakfast-801827_1280(1).jpg

1.7., HK ČR_Asociace hotelů a restaurací České republiky provedla koncem června průzkum mezi provozovateli hotelů, penzionů a restaurací. Ankety se zúčastnilo celkem 560 subjektů.

Výsledky ankety ukazují na velký rozdíl stavu podnikání mezi Prahou a ostatními kraji. Potvrzují význam některých opatření, která AHR ČR a její partneři společně prosazovali. Snížení sazeb DPH pro ubytovací služby, zavedení a prodloužení programu Antivirus, stejně jako kompenzace nájemného v programu COVID – nájemné.

Jednotlivá opatření vlády jsou využívána právě podle aktuálních potřeb v daných regionech a rozdílně mezi ubytovacími zařízeními a restauracemi. V celkovém pohledu pak mají svůj význam. Podnikatelé v ubytovacích službách budou pro potřebu dalšího udržení potřebovat spíše přímou dotaci než možnost čerpání úvěrů.

Výsledky šetření naleznete na webu AHR ČR ZDE