Vyhlášení výzvy v rámci programu COVID II (záruky za úvěry)

141taxes-740202_1280.jpg

V pondělí 30. 3. 2020 byla vyhlášena výzva v rámci programu COVID II, což je další program připraveny Ministerstvem průmyslu a obchodu ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s. (ČMZRB) na podporu malých a středních podnikatelů a živnostníků. Na rozdíl od programu COVID I se jedná o podporu podnikatelů prostřednictvím záruky za úvěry poskytované komerčními bankami a finančního příspěvku na úhradu úroků z tohoto úvěru. Příjem žádostí bude spuštěn 2. 4. 2020.

Prostřednictvím úvěru je možné financovat provozní výdaje, které bezprostředně souvisí s překlenutím krizové ekonomické situace vyvolané šířením koronaviru SARS-CoV-2. Tyto výdaje musí být uhrazeny nejdříve v den uzavření smlouvy o zaručovaném úvěru, v případě pořízení majetku se musí jednat o majetek příjemce podpory. Způsobilými výdaji jsou náklady na mzdy a energie, nájemné, dodavatelsko-odběratelské faktury, předfinancování pohledávek nebo pořízení materiálu, zásob a dalšího drobného majetku.


Výše zaručovaného úvěru je až 15 mil. Kč, finanční příspěvek na úroky může činit až 1 mil. Kč. Záruka se poskytuje až do výše 80 % jistiny úvěru a délka ručení je nejdéle 3 roky. Program je vypsán ve formě kolových výzev, kdy na každé kolo bude vypsána kapacita 1,5 mld. Kč. Po naplnění kapacity bude příslušné kolo uzavřeno pro příjem žádostí a další kolo bude vyhlášeno 10 pracovních dnů po ukončení předchozího kola. Jednotlivá kola jsou vyhlašována a uzavírána oznámením na webu 
https://www.cmzrb.cz/.

E-servis KODAP, č. 889