Vyhlášena výzva programu Úspory energie - nyní i pro hotely, lázně a restaurace

2019.jpg

Rádi bychom Vás informovali, že byla vyhlášena V. výzva z programu Úspory energie na podporu snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Narozdíl od minulých výzev dochází ke zvýšení minimální výše podpory na 500 000 Kč a maximální výše podpory může dosáhnout částky až 15 miliónů EUR. Oblasti podpory jsou nově rozšířeny na podporu úsporných opatření například v oblastech dopravy, bytových družstev, fotovoltaických elektráren a hotelů, lázní a restaurací. Nově bude také možno využít úvěry na podporu úsporných opatření pro oblast technologických procesů využívajících pracovní stroje a vozidla.

Cílem programu Úspora energie je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie. 

Podporovanými aktivitami výzvy Úspora energie jsou například:

Z prostředků programu je možno podpořit tyto výdaje:

Žadateli mohou být malé, střední a velké podniky. Na základě výzev z minulých let předpokládáme, že minimální výše podpory bude částka 500 000 Kč a maximální výše podpory je 15 miliónů EUR.

Míra podpory projektů je následující:

Očekávané datum zahájení příjmu žádostí je 16.09.2019 a datum ukončení příjmu žádostí je 30.04.2020. 

Zdroj: GRANT ADVISOR, spol. s r.o.