V. Dlouhý: dnešní aktuality o dopadech vládních opatřeních na podnikatele (9.4.2020)

941covid-4948866_1280.jpg
Vážení členové Hospodářské komory,
v návaznosti na dnešní dění ohledně dalších plánovaných opatření vlády kvůli šíření COVID-19 si vám dovoluji zaslat aktuální informace o aktivitách Hospodářské komory ČR ve vztahu k podnikatelům.
·         Vláda na své čtvrteční schůzi prodloužila po předchozím souhlasu Poslanecké sněmovny nouzový stav, který měl původně vypršet v sobotu 11. dubna, až do 30. dubna 2020. Zároveň vicepremiér Karel Havlíček avizoval záměr od příštího týdne přistoupit k otevírání dalších obchodů a služeb. Věřím, že vláda o tomto procesu s námi bude jednat v intencích výzvy, kterou jsme jí zaslali v pondělí.
·         Vláda rovněž rozhodla o obnovení činnosti Národní ekonomické rady vlády (NERV), jejímž jsem členem. NERV bude mít 15 členů z akademické i podnikové sféry. Hlavními úkoly NERV mají být vyhledávání možných problémů ve fungování ekonomiky nebo příprava doporučení při přípravě strategických hospodářských dokumentů vlády. Rada by také měla vyhodnotit přijatá opatření kvůli šíření koronaviru a navrhnout opatření související s přípravou státního rozpočtu na rok 2021Svoji účast v NERV vnímám jako respekt vlády k HK ČR.
·         Senát potvrdil sněmovní verzi zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2. OSVČ poškozené v souvislosti s koronavirovou pandemií tak budou moci žádat o 25tisícový příspěvek kompenzující problémy v období od 12. 3. do 30. 4. 2020. Předpokládáme, že pokud by mimořádná opatření výrazněji přesáhla horizont 30. dubna, zákon by byl novelizován a výplata kompenzačního bonusu by pokračovala, věříme, že by to byla i příležitost pro zavedení nějaké kompenzace např. i společníkům malých společností s ručením omezeným, které často mají jen minimum zaměstnanců a podstatou svého byznysu, závislého často na průběžných tržbách, se příliš neliší od podnikání samostatných živnostníků.
·         Senát v rámci zákona o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti schválil mj. to, že firmy, které žádají o příspěvky na náhradu mezd svých zaměstnanců na překážkách v práci v rámci programu Antivirus, který v tomto týdnu spustila vláda, nemusí po dobu platnosti mimořádných opatření dokládat bezdlužnost, pokud jde o placení daní a povinných pojistných odvodů.
·         Další důležité zákony schválené ve středu večer sněmovnou bude senát projednávat až po Velikonocích. Věříme, že se podaří pozměnit znění alespoň některých z nich. Zejména to platí pro zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání, který sice poměrně vstřícně ulevuje podnikatelům v roli nájemců, ale ponechává bez jakékoliv kompenzace pronajímatele, na jejichž bedra tak plně přesouvá důsledky pandemie.
Publikovali jsme rovněž prohlášení komunikačního průmyslu, který reprezentuje roční obrat 170 miliard korun. Prohlášení podpořila mj. tato začleněná společenstva Hospodářské komory: AKA – Asociace komunikačních agentur, ADMEZ - Asociace direct marketingu, e-commerce a zásilkového obchodu, APA – Asociace producentů v audiovizi, APR – Asociace public relations a SPVR – Svaz provozovatelů venkovní reklamy.
Podněty našich začleněných společenstev i členů pravidelně postupujeme vládním činitelům i krizovému štábu MPO.
 
O dalších krocích vládních činitelů a aktivitách Hospodářské komory ČR vás budu informovat opět po Velikonocích.
Na závěr mi dovolte popřát vám mnoho sil, pevné zdraví a pokud možno klidné velikonoční svátky.
S úctou,
Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR