V. Dlouhý: dnešní aktuality o dopadech vládních opatřeních na podnikatele (15.4.2020)

204covid-4948866_1280.jpg

Vážení kolegové,

v návaznosti na dění ohledně dalších plánovaných opatření vlády kvůli šíření COVID-19 si vám dovoluji zaslat aktuální informace o aktivitách Hospodářské komory ČR ve vztahu k podnikatelům.

Při této příležitosti bych rád poděkoval spolupracujícím advokátním kancelářím (jejichž přehled naleznete zde) za jejich pomoc a společnosti NEWPS.CZ, která vytvořila technologické řešení a celou poradnu spravuje. Velmi si této spolupráce vážím.

Ujišťuji vás, že poradna bude fungovat nejméně do konce dubna. Více informací k poradně naleznete na našich webových stánkách. Pro zefektivnění vás prosím, abyste své dotazy směřovali pouze na tuto platformu a nikoliv do odpovědí na tento e-mail. Děkuji.

Další informační shrnutí můžete očekávat tento pátek. V případě potřeby jsme však připraveni reagovat operativně, aby se k vám dostaly zásadní informace včas. 

Tuto informaci jsme rozeslali i na členskou základnu.

 

Přeji pevné zdraví a mnoho sil.

S úctou,

Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR

Hospodářská komora České republiky