Usnesení Hospodářské komory k aktuální epidemiologické situaci

covid-19-4969674_1920.jpg

18.9.2020_Představenstvo Hospodářské komory České republiky v souvislosti s aktuálním vývojem šíření pandemie covid-19 a zaváděnými opatřeními proti šíření covid-19:

1. vyzývá vládu, aby zajistila

• jasnou, koordinovanou a včasnou komunikaci zaváděných opatření a případných změn jak před jejich přijetím, tak v průběhu jejich realizace;

• že dostupná a veřejně poskytovaná data o vývoji pandemie se pro zvýšení důvěryhodnosti přijímaných opatření stanou pevným základem pro jejich přijímání a realizaci;

• že zástupci podnikatelské veřejnosti byli systematicky začleněni do přípravy protipandemických opatření s dopadem na podnikatelské prostředí před jejich přijetím;

• že testy na covid-19 souvisejících se zajištěním činnosti podnikatelských subjektů budou hrazeny
z prostředků zdravotního systému a/nebo zařazeny mezi daňově uznatelné náklady subjektu, který je zaměstnavatelem testovaného zaměstnance; u subjektů kritické infrastruktury budou plně hrazeny z prostředků zdravotního systému vždy;

• že ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s praktickými lékaři bude aktivně komunikovat možnosti očkování proti respiračním onemocněním.

2. ukládá

• prezidentovi HK ČR seznámit s usnesením představenstva HK ČR předsedu vlády ČR;

• tajemníkovi HK ČR zveřejnit tuto výzvu vládě ČR formou tiskové zprávy;

• gesčnímu viceprezidentovi a předsedovi zdravotnické sekce, aby na následujícím jednání; představenstva informovali o vývoji jednání s ministerstvem zdravotnictví a dalšími odpovědnými státními orgány.

3. oceňuje

• dosavadní práci zdravotnické sekce HK ČR, zejména při zajištění komunikace s ministerstvem zdravotnictví a přípravě stanovisek k připravovaným a realizovaným protipandemickým opatřením

4. vítá

• dosavadní dialog mezi ministerstvem zdravotnictví, hygienickou službou a HK ČR a vyzývá k jeho prohloubení s důrazem na efektivitu připravovaných protipandemických opatření