Tiskový monitor HK ČR 8.4.

723newspaper-1595773_1280.jpg

Aktuální tiskový monitor 8.4.

V. Dlouhý, 8.4.

Podněty našich začleněných společenstev i členů pravidelně postupujeme vládním činitelům i krizovému štábu MPO.
Přeji mnoho sil a pevné zdraví,
Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR