Stavba roku 2019

architechture-1149895__340.jpg

Vážení příznivci dobrého stavitelství a architektury,

dovolujeme si Vás upozornit na možnost přihlásit všechna realizovaná stavební díla a stavby celého širokého spektra oborů, které jak stavebnictví, tak i architektura zahrnuje, do již 27. ročníku tradiční soutěžní přehlídky STAVBA ROKU 2019 a ZAHRANIČNÍ STAVBA ROKU 2019. 

Nenechte si ujít příležitost být součástí nejdéle trvající tradiční přehlídky toho nejlepšího co se v oboru děje a být prezentováni širokému okruhu nejen odborníků, ale i veřejnosti a to v průběhu celého roku. Přihlášené stavby bude hodnotit odborná porota a sbor expertů z mnoha nejen estetických, ale i dalších důležitých hledisek jako jsou např. technologie, použité materiály a výrobky, kvalita provedení díla, provedení detailů a mnohé další důležité aspekty. Opět bude udělena kromě titulů STAVBA ROKU 2019 i řada zvláštních cen.

Vypisovateli STAVBY ROKU 2019 jsou již tradičně Nadace ABF, ČKAIT, MPO a SPS.
 
Přihlášení probíhá pomocí přihlašovacího formuláře, který včetně podmínek soutěžní přehlídky najdete na webových stránkách STAVBY ROKU: SR2019prihlaska.pdf . Uzávěrka přihlášek je 10. června 2019.

Další informace ohledně Stavby roku 2019, včetně Zahraniční stavby roku 2019 i Stavby roku Středočeského kraje 2019 najdete na webových stránkách Stavby roku (http://www.stavbaroku.cz/homepage.jsp).
Najdete zde i aktuální informace o dalších akcích soutěžní přehlídky.

Do STAVBY ROKU 2019 může být přihlašovatelem (přihlašovatelem může být autor, projektant, investor, realizační nebo dodavatelská firma, nebo také uživatel) přihlášeno jakékoliv stavební dílo dokončené, uvedené do provozu nebo zkolaudované do 31.5.2019. Přihlásit je možné i více děl současně. Z přihlášení do soutěže jsou pouze vyloučena ta stavební díla, která se v minulých ročnících Stavby roku již přihlásila.
Přihlášky a dokumentaci je možné v letošním roce zaslat také pouze elektronicky bez dalších nákladů přihlašovatele na tisk podkladů pro práci odborné poroty (tyto tisky budou v letošním roce zajištěny organizátorem), součástí přihlášky je úhrada přihlašovacího poplatku ( více viz. Podmínky soutěže).

Aktuality a další informace ohledně STAVBY ROKU 2019 můžete sledovat  na webufacebooku Stavby roku 2019. 

V případě Vašich dotazů ohledně soutěže, přihlášek a partnerství nás prosím kontaktujte na kontaktním emailu stavbaroku@stavbaroku.cz