Přehled změn v nemocenském pojištění...... pro OSVČ k 1.1.2013

Přehled změn v nemocenském pojištění, pojistném na sociální zabezpečení a v důchodovém pojištění OSVČ k 1. 1. 2013 Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí Redukční hranice, elektronizace tiskopisů a podání, výkon rozhodnutí srážkami, maximální vyměřovací základ, sazby pojistného atd......

Přehled změn v nemocenském pojištění, pojistném na sociální zabezpečení a v důchodovém pojištění OSVČ k 1. 1. 2013
 Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Redukční hranice, elektronizace tiskopisů a podání, výkon rozhodnutí srážkami, maximální vyměřovací základ, sazby pojistného atd.
1. Redukční hranice pro redukci denního vyměřovacího základu činí
první redukční hranice 863 Kč,
druhá redukční hranice 1 295 Kč,
třetí redukční hranice 2 589 Kč.
2. Elektronizace předepsaných tiskopisů a podání
Zákonem č. 470/2011 Sb. se s účinností od 1. 1. 2013 vkládá do § 162 zákona o nemocenském pojištění odstavec 5. Podle tohoto ustanovení zaměstnavatelé, osoby samostatně výdělečně činné, ošetřující lékaři a zdravotnická zařízení činí podání nebo jiné úkony, pro které je předepsán tiskopis podle tohoto zákona, pouze elektronicky. Česká správa sociálního zabezpečení může určit, které tiskopisy lze nadále podávat písemně. Od 1. ledna 2013 bude možno nadále postupovat při podávání tiskopisů jako dosud, je však třeba sledovat na webové stránce České správy sociálního zabezpečení platnost výjimky pro jednotlivé tiskopisy......