Pravidelná informace k legislativnímu připomínkování

clause-67401__340.jpg

O materiálech z národní legislativy, které HK ČR obdržela k připomínkám;

o dění v Poslanecké sněmovně a Senátu;

o výsledku vypořádaných připomínek za měsíc červenec + analýza uplatněných připomínek za červenec.

 

Souhrn aktivit – národní legislativa a konzultace Evropské komise

Informace o programu PSP a Senátu

Poslanecká sněmovna

Nové tisky

 554/0 

Novela z. o bankách

Poslanecký návrh zákona

Vláda

 555/0 

Novela z. o poštovních službách - EU - RJ

Vládní návrh zákona

Organizační výbor

 556/0 

Novela z. o vodách (vodní zákon) - EU

Vládní návrh zákona

Organizační výbor

 557/0 

Novela ústav. z. - Ústava ČR

Poslanecký návrh zákona

Vláda

 559/0 

Novela z. o bankách - EU

Vládní návrh zákona

Organizační výbor

 560/0 

Novela ústav. z. - Ústava ČR

Senátní návrh zákona

Vláda

Senát

Pořad 11. schůze Senátu v 12. funkčním období

zahájení 14. 8. 2019

 1. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
  /senátní tisk č. 123/Stenozáznam (pozměňovací návrhy)
 2. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv)
  /senátní tisk č. 276/Stenozáznam (zamítnut)
 3. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy
  /senátní tisk č. 125/Stenozáznam (pozměňovací návrhy)
 4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 126/Stenozáznam (schválen)
 5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 127/Stenozáznam (schválen)
 6. Návrh senátního návrhu zákona senátorů Jana Horníka, Marka Hilšera, Petra Holečka, Davida Smoljaka a Jiřího Růžičky, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 94/Stenozáznam (schválen jako senátní návrh zákona)
 7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 122/Stenozáznam (schválen)
 8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 124/Stenozáznam (schválen)
 9. Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2018
  /senátní tisk č. 86/Stenozáznam (vzato na vědomí)
 10. Výroční zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2018
  /senátní tisk č. 98/Stenozáznam (vzata na vědomí)
 11. Návrh senátního návrhu zákona senátora Vladimíra Plačka a senátorky Aleny Dernerové, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 225/Stenozáznam (schválen senátní návrh zákona)
 12. Závěry veřejného slyšení Senátu s názvem "Potřebuje Česká republika vodní koridor Dunaj - Odra - Labe?", konaného dne 14. června 2019 v Jednacím sále Senátu PČR
  Stenozáznam (schváleno)
 13. Návrh usnesení Senátu k rozpočtové debatě a budování obrany státu
  Stenozáznam (schváleno)
 14. Rozšíření pověření odůvodnění usnesení Senátu na schůzi Poslanecké sněmovny
  Stenozáznam (schváleno)

 

Zpracoval: Miluše Kohoutková   

Dne:         15. 8. 2019