Opatření vlády na podporu ekonomiky jsou veřejnosti srozumitelná. Většina občanů včetně podnikatelů se ale obává, že jim nepomůžou

VÍTĚZOVÉ COVID.png

TZ HKČR, 30.04.2020_Téměř 70 % občanů označuje vládní kroky na podporu ekonomiky za srozumitelné. Zároveň ale nevěří, že jim vláda a další státní orgány reálně pomůžou vymanit se z potíží, které jim kvůli pandemii a vládou zavedeným opatřením vznikly nebo teprve vzniknou. Také podnikatelé poukazují na rozpor mezi prohlášeními vlády a realitou. Vyplývá to ze dvou na sobě nezávislých šetřeních, které provedla Asociace komunikačních agentur a Hospodářská komora.

Průzkum Asociace komunikačních agentur mezi šesti sty respondenty – občany staršími 18 let – poukázal na propastný rozdíl mezi vládou veřejně deklarovanou a fakticky realizovanou pomocí. Ačkoliv většina z nich uvedla, že opatřením vlády na podporu ekonomiky rozumí, více než dvě pětiny jsou přesvědčeny, že ekonomice nepomůžou. Více než tři pětiny mají dokonce za to, že je vláda a další státní orgány v případě jejich ekonomických potíží spíše nebo vůbec nepodpoří

„Vláda bude muset přesvědčit veřejnost, že své mediální proklamace myslí vážně. Zatím jí většina příliš nevěří. Nezapomínejme, že veřejný prostor už je dnes plný příběhů, které ukazují, že dosáhnout na proklamovanou podporu se žadatelům nedaří,“ komentuje výsledek výzkumu Marek Hlavica, ředitel Asociace komunikačních agentur.

Rozpor mezi veřejnými prohlášeními vlády a reálným provedením učiněných kroků odráží i zkušenosti podnikatelů s programy Antivirus, COVID I a II a s „Pětadvacítkou“.

Ze šetření Hospodářské komory mezi 796 živnostníky a podniky vyplynulo, že podnikatelé nejlépe hodnotí svou zkušenost při podávání žádosti v programu „Pětadvacítka“ z dílny ministerstva financí. Poměrně slušně je hodnocen i program Antivirus, nejkritizovanějším se stal program COVID. Podnikatelé u těchto vládních programů nejčastěji kritizují administrativní složitost, nejednoznačnost zadání, přímo chyby v pokynech nebo nulovou zpětnou vazbu ze strany úředníků.

Program „Pětadvacítka“ kladně označilo 75 % podnikatelů, přičemž ocenili hlavně jednoduchý formulář a rychlost vyřízení jejich žádosti o poskytnutí kompenzačního bonusu. V některých případech výplata peněz proběhla do dvou až tří dní od podání žádosti.

Co se týká programu ministerstva práce Antivirus, zaměstnavatelé nejčastěji kritizují s programem spojenou administrativní náročnost nebo nejednoznačnost zadání (74 % firem). Opakovaným problémem je například požadovaný název odesílaného souboru, bez něhož žádost nebyla přijata, nebo rozpor v požadavcích na vyplnění žádosti v návodu a při skutečném vyplňování formulářů. Žadatelé ale pozitivně vnímají vstřícnost pracovníků Úřadu práce, kteří je aktivně obvolávali, aby žádosti opravili.

Nejhůře hodnoceným programem se stal program COVID (I, II) od ministerstva průmyslu. Z odpovědí podnikatelů vyplývá, že hlavně u tohoto programu podnikatele zklamalo, jak tuto pomoc vláda prezentuje, a jak je reálně poskytována. Žádný z komentářů podnikatelů týkající se programu COVID nebyl čistě pozitivní. A to dokonce ani od podnikatelů, kteří na prostředky z tohoto programu dosáhli.

Za největší problém označili, že na vyplněnou žádost nedostali vůbec žádnou odpověď (46 % žadatelů o COVID I či II). Respondenti tento fakt považují až za urážlivý i proto, že vyplnění žádosti a administrativa spojená s podáním byly pro ně náročné.

Druhým nejčastějším problémem je, že žadatelům nebyl ani oznámen důvod zamítnutí jejich žádosti. Odpovědi byly totiž vygenerovány automatem. A ani poté, co se opakovaně obrátili na ČMZRB, jim důvod zamítnutí žádosti v naprosté většině případů nebyl sdělen. Žadatelé se tak nemohou ze svých chyb poučit, aby byli při příštím podání žádosti úspěšní.

Výběr reakcí: