Nový kompenzační bonus

47money-3818437_1920.jpg

20.2.2021, FS_

1. Pro koho je nový kompenzační bonus určen?

Stejně jako podzimní kompenzační bonus je i ten nový určen osobám samostatně výdělečně činným, malým s.r.o. a dohodářům.

2. Mohu již žádat o nový měsíční kompenzační bonus?

V tuto chvíli je nutné s podáváním žádostí o nový kompenzační bonus na finanční úřady vyčkat, protože probíhá schvalování návrhu zákona. Legislativní proces můžete sledovat na stránkách poslanecké sněmovny: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=1160.

3. Jakým způsobem a kde bude možné o nový kompenzační bonus zažádat?

Podat žádost bude nadále možné e-mailem, datovou schránkou, poštou či osobně na podatelně. Finanční správa také zachová jednoduchý online formulář. Nový kompenzační bonus bude platit zpětně od 1. února 2021, žádost ale ještě není možné podat. Nejprve musí dojít ke schválení zákona.

4. Jakou maximální částku mohu v rámci nového kompenzačního bonusu čerpat?

Za předpokladu splnění podmínek daných zákonem bude možné nově čerpat až 1 000 Kč za den v případě OSVČ a společníků s.r.o. U dohodářů zůstává výše bonusu na 500 Kč za den. Zákon zatím zavádí dvě bonusová období - únor a březen letošního roku. Pro subjekty s nižšími příjmy (důchodci, studenti) bude bonus individuálně zastropován, aby nedocházelo v jednotlivých případech k vyšší kompenzaci, než činil skutečný pokles příjmů v daném období.

5. Lze kombinovat původní kompenzační bonus s tím novým?

Ano, přestože nový bonus 1 000 Kč denně bude platit zpětně od 1. února 2021, kombinace s původním bonusem je možná. Jakmile bude schválen nový kompenzační bonus, můžete požádat i o něj. Při kombinaci kompenzačních bonusů však můžete dohromady získat maximálně 1 000 Kč denně.

Nově kompenzační bonus náleží nejen při splnění podmínky výše příjmů ve srovnání s rozhodným obdobím 1. června až 30. září 2020, ale i v porovnání příjmů dosažených v jiném „náhradním“ obdobím. To však platí jen a pouze za předpokladu, že jsou splněny následující dvě podmínky:

• jedná se o činnost, jejíž výkon byl předmětem kompenzačního bonusu (tedy bezprostředně zakázanou či omezenou činnost nebo činnost úzce navázanou) také po většinu rozhodného období od 1. června do 30. září 2020, a zároveň platí, že
• tato osoba dosáhla převažující části příjmů ze zakázané či omezené činnosti v náhradním období 4 po sobě jdoucích kalendářních měsíců v letech 2019 a 2020.

Do převažujících příjmů se počítají příjmy ze zaměstnání, z podnikání a nájmu. Podrobnosti včetně příkladu jsou dostupné zde .

Žádost podle výše uvedených pravidel lze podat i za bonusová období, u kterých již lhůta pro podání žádosti uplynula. V tomto případě je třeba podat spolu se žádostí o kompenzační bonus i žádost o navrácení lhůty v předchozí stav. Tato žádost je osvobozena od správních poplatků, ale je třeba jí podat nejdéle 25. 2. 2021.