Nový druh povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR - zaměstnanecká karta.

8. 7. 2014

Novela cizineckého zákona, která vešla v účinnost 24. června 2014, zavádí tzv. zaměstnanecké karty pro cizince.

Co je zaměstnanecká karta?
Zaměstnanecká karta je nový druh povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR, kdy účelem pobytu cizince (delšího než 3 měsíce) je zaměstnání. Cizinec, který má zaměstnaneckou kartu, je oprávněn:

Zaměstnanecká karta nahrazuje vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem zaměstnání, povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání a zelenou kartu, které již nebudou vydávány.
Modré karty budou vydávány i nadále.
 
Zaměstnanecká karta má podobu plastové karty s biometrickými prvky. Nejčastěji je vydávána na dobu trvání pracovně-právního vztahu, nejdéle však na 2 roky, s možností opakovaného prodloužení platnosti.

Více informací na: http://www.mvcr.cz/clanek/zamestnanecka-karta.aspx.

Při této příležitosti MV ČR vydalo informační leták (http://www.mvcr.cz/clanek/zamestnanecka-karta.aspx?q=Y2hudW09MTE%3d - v češtině i jazykových mutacích), který je určen pro firmy, co zaměstnávají cizince. Pokud byste uvítali seminář k této problematice, protože novela skrývá několik úskalí, na která by měli být podnikatelé upozorněni, hlaste se prosím na adrese info@ohkjablonec.cz.

Zdroj: HK ČR, MV ČR