Nabídka prostor k pronájmu - SZÚ Jablonec

20180108_105217.jpg

Pronajímatel Strojírenský zkušební ústav, s. p. nabízí k pronájmu stavbu č. p. 88, postavenou na stavební parcele č. 245, v areálu Odštěpného závodu Jablonec nad Nisou, Tovární 89/5, 466 21 Jablonec nad Nisou, zapsané na listu vlastnictví č. 204 v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu v Jablonci nad Nisou. 

FOTO

PLÁNEK PROSTOR


Pronajímatel přenechá nájemci ve výše uvedené nemovitosti do nájmu nebytové prostory:

v přízemí (I. nadzemním podlaží), čísla místností:

90 - 25,75 m2

91 - 22,71 m2

92 - 19,24 m2 (+trezor ve stěně)

93 - 20,96 m2

94 - 14,91 m2

95 - 144,54 m2 výrobní hala, velká vrata, možný vjezd vysokozdvižným motorovým vozíkem

96 - 20,05 m2

98 - 4, 75 m2 sociální zařízení

99 - 5,25 m2 sociální zařízení

124 - 10 m2 rozvodna (eleltr., větráky ve stěně).

Celková výměra prostoru I. nadzemního podlaží 288,16 m2 zaokrouhleno 288 m2.

 

v II. nadzemním podlaží, čísla místností:

100 - 8,09 m2 chodba

101 - 28,49 m2

102 - 4,18 m2 kuchyňka vč. kuchyňské linky

103 - 12,57 m2

104 - 18,19 m2

105 - 25,22 m2

115 - 18,4 m2

106 - 7,5 m2 sociální zařízení

Celková výměra prostoru II. nadzemního podlaží  122,54 m2 zaokrouhleno 123 m2.

 

Parkovací prostor umístěný na pozemku č. 671 pro 15 aut v prostoru před areálem SZU (vedle garáží a recepce).

Max 2 vozidla mohou být po dobu nakládky a vykládky i v prostoru před vchodem do budovy - nesmí přitom omezovat průjezd do areálu SZÚ. 

Nájemné činí 39 900 Kč bez DPH a energií.

Skutečné náklady za ceny služeb, související s nájmem vyúčtuje pronajímatel nájemci měsíčně vždy pozadu po zjištění částek od příslušných dodavatelů.

Nájemce si zajišťuje vlastním nákladem služby spojené s užíváním nebytového prostoru: úklid, telefony, internet, odvoz odpadu - kontejnery, úklid sněhu apod. Pronajímatel umožní nájemci provoz vlastní telefonní ústředny.

Kontakt:

Jiří Malach

ředitel

Strojírenský zkušební ústav, s.p.

Tovární 89/5, 46601 Jablonec nad Nisou

tel: +420 483 348 121

mobil: +420 602 345 429

e-mail:  malach@szutest.cz

www.szutest.cz