Na kompenzační bonus budou mít nárok OSVČ a malé firmy, kterým se snížily příjmy o 50 %. Hospodářská komora doporučila senátorům, aby tuto podmínku zmírnili

quarantine-5922093_1920.jpg

24.02.2021_hkcr_Senát dnes projedná zákon o kompenzačním bonusu, podle něhož by nárok na kompenzaci za měsíce únor a březen 2021 měli živnostníci, dohodáři a společníci malých firem tehdy, pokud splní dvě podmínky. Stát jim například uzavřel či omezil provoz provozovny nebo se snížila poptávka po jejich výrobcích a službách, a zároveň jim příjmy v předešlém měsíci klesly alespoň o 50 % v porovnání s předcovidovým obdobím. Pokud ale jejich příjmy neklesly alespoň o polovinu, nebudou mít nárok na žádnou podporu, i přestože jim stát výdělečnou činnost zakázal nebo výrazně omezil. Hospodářská komora má obavy, že kvůli tomuto kritériu se někteří živnostníci a společníci malých firem ocitnou bez jakékoli pomoci. Senátorům proto navrhla, aby nárok na příspěvek vznikl tehdy, pokud jim příjem klesne o 30 %.

Podle Hospodářské komory je správné, že se podpora zvýší, protože ze stávajících 500 korun denně nelze dlouhodobě pokrývat závazky vyplývající z podnikání, ať už jde např. o splácení podnikatelských úvěrů, pojištění, energií a jiných fixních nákladů, a k tomu ještě hradit své osobní výdaje. Připomněla, že tuto situaci, kdy se živnostníci ocitli bez příjmů, si nezavinili sami vlastními chybami v podnikání, ale že je jejich hospodářská „nečinnost“ způsobena administrativním zásahem státu. Doba, po kterou omezení jejich podnikání trvá, nemůže být proto považována za běžné či očekávatelné podnikatelské riziko. Ke zdvojnásobení kompenzace Hospodářská komora a 127 podnikatelských svazů a asociací vyzvaly vládu 17. prosince a vláda jim předložením nového zákona vyhověla.

Hospodářská komora má ale zároveň obavy, že kvůli tomuto kritériu se někteří živnostníci a společníci malých firem ocitnou bez pomoci. Senátorům proto navrhla, aby nárok na příspěvek vznikl tehdy, pokud jim příjem klesne o 30 %. Návrh na tuto změnu adresovala senátorům včera večer.

Hospodářská komora zároveň senátory upozornila, že kompenzační bonus není kompenzací podnikatelské újmy, k níž došlo zásahem státu, ale především sociálně motivovanou podporou, tedy pouhou základní existenční pomocí pro osoby, které se živí samostatnou výdělečnou činností, a jejich rodinné příslušníky. Proto považuje za důležité, aby už samotný návrh zákona o kompenzačním bonusu výslovně obsahoval i ustanovení, podle něhož by byl možný souběh využívání kompenzačního bonusu s jinými podporami, a to včetně podpor, které se nově budou připravovat.

Hospodářská komora rovněž připomíná, že efektivní pomocí osobám samostatně výdělečně činným by bylo, pokud by stát obdobně, tak jako na jaře, systémově odpustil placení záloh na sociální a zdravotní pojištění, a přiměřeně snížil i celoroční výši povinného pojistného právě proto, že to byl zásah státu, který neumožňuje drobným podnikatelům pracovat ani v té míře, aby mohli platit zálohy i jen v minimální výši. Odvody totiž živnostníci musí hradit, i přestože jim stát uzavřel provozovny a zakázal jim jako preventivní opatření proti šíření koronaviru pracovat, aby si na odvody vydělali.