MPO přijímá žádosti do nového programu COVID – Nepokryté náklady

747laptop-336373_1920.jpg

19.04.2021_mpo, businessinfo.cz_Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) začalo 19. dubna přijímat žádosti do nového plošného kompenzačního programu COVID – Nepokryté náklady. O dotaci mohou podnikatelé žádat prostřednictvím informačního systému AIS MPO, který znají z dřívějších programů, a to do 19. července. Program je alternativou kompenzace COVID – 2021, v níž příjem žádostí začal před týdnem.

„V programu COVID – Nepokryté náklady mají podnikatelé nárok na náhradu 60 procent z neuhrazených nákladů, za 1. čtvrtletí tohoto roku. U obou programů je podmínkou pokles tržeb o alespoň 50 procent vůči loňskému nebo předloňskému roku, podle toho, co bude pro firmy výhodnější,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

„Na program máme připraveno šest miliard korun,“ doplňuje ministr.

https://www.mpo.cz/naklady

Podrobnosti k programu COVID – Nepokryté náklady

To, že žadatel musí prokázat pokles tržeb nejméně o polovinu, se nelíbilo podnikatelským organizacím. „Kompromisem pro nás bylo, že nárok na kompenzaci vznikne těm podnikatelům, kterým se propadl obrat o 40 procent. Vláda ale rozhodla na poslední chvíli tak, aby na kompenzaci dosáhlo méně podniků,“ sděluje prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý. Podnikatelské svazy se obávají, že budou trestáni aktivní podnikatelé, kteří se snažili a dokázali propad tržeb částečně nahradit.

„Vyplácet prostředky začneme okamžitě poté, co program získá notifikaci Evropské komise,“ upozorňuje náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro Evropskou unii a zahraniční obchod Martina Tauberová. Pomoc se týká rozhodného období od 1. ledna 2021 do 31. března 2021. Výše podpory činí 60 procent nepokrytých nákladů (ztráty), respektive 40 procent pro podnikatele s majetkovou účastí státu nebo územního samosprávného celku České republiky.

Program je určen pro podnikatele, kteří se v kritickém období nacházeli ve ztrátě a prokáží pokles obratu během tohoto období oproti srovnávacímu období alespoň o 50 %. Jako srovnávací období si žadatel zvolí buď období od 1. ledna do 31. března 2019 nebo od 1. ledna do 31. března 2020. Podnikatelé, kteří zahájili činnost až po 1. lednu 2020, si jako srovnávací období mohou zvolit kterékoliv tři po sobě jdoucí měsíce v roce 2020.

Program COVID – Nepokryté náklady nelze kombinovat s programem COVID – 2021 ani s kompenzačním bonusem.