Liberecký kraj - průzkum zájmu o asistenční vouchery na přípravu projektů

2019.jpg

Liberecký kraj podporuje konkurenceschopnost a růst regionu založeného na místních konkurenčních výhodách prostřednictvím podpory inovací, koncentrací podpory do klíčových priorit a potřeb znalostní ekonomiky. Jedním z nástrojů podpory je příslib uhrazení nákladů spojených s přípravou projektového záměru ve výzvě vyhlašované krajem. Tento nástroj se nazývá asistenční voucher.

Podpora bude poskytnuta formou dotace ve výši max. 85 % na úhradu přímých nákladů spojených s přípravou Vašeho projektu. Jeden žadatel může podat i více žádostí o Asistenční voucher.

Získáte prostředky na pokrytí nákladů na přípravu Vašeho projektu:

osobní náklady, zahraniční cestovní náhrady, nákup služeb neinvestiční povahy - odborné služby/studie, výdaje na zajištění workshopů, pracovních skupin pro účely koncepčního nastavení strategického projektu) apod.

Minimální výše dotace - 100 000,- Kč

Maximální výše dotace - 300 000,- Kč (prozatímní návrh)

O Asistenční vouchery budete moci žádat v období: 2020 - 2022.

TABULKA VÝZEV PRO ASISTENCI DO ROKU 2022

Vámi připravovaný projekt by měl být v souladu s Regionální inovační strategií (dále jen „RIS3“), o níž se dozvíte více pod tímto odkazem: https://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/page1874/regionalni-inovacni-strategie-libereckeho-kraje/ris3/ke-stazeni/ris3-strategie-libereckeho-kraje-aktualizace-2018) a měl by být podán do relevantní výzvy vhodného programu podpory z národních či mezinárodních prostředků, případně by měl být připraven k realizaci z jiných zdrojů (např. místní veřejné rozpočty, vlastní prostředky apod). Přehled uvažovaných a možných národních a mezinárodních prostředků naleznete v příloze tohoto e-mailu. Jedná se o indikativní výčet a je možné využít i jiných zdrojů externího financování.

Rádi bychom zjistili Váš předběžný zájem o tento nástroj podpory, a proto prosím vyplňte tento dotazník, jenž Vám zabere maximálně 2 min Vašeho času: https://forms.gle/XCJcQYj2k5hMhnt69

Vaše odpovědi, prosím, zaznamenejte nejpozději do 15. 5. 2019.

V případě dotazů týkajících se asistenčních voucherů se prosím neváhejte obrátit na Ing. Zuzanu Antlovou, E: zuzana.antlova@kraj-lbc.cz a T: +420 485 226 655.