Letní akce pro regionální firmy, výrobce a řemeslníky

letni-akce-pro-vyrobce-a-remeslniky-2022-j.jpeg

Vážení členové, výrobci a řemeslníci,

srdečně zveme na letní prodejní výstavy regionálních produktů, tentokrát do krásné Jelení Hory v polském příhraničí:

6.8.2022, Jelení Hora • ČESKO-POLSKÝ FESTIVAL CHUTÍ

28.8.2022, Jelení Hora • 20. ročník oblíbené akce VYROBENO POD SNĚŽKOU

Zájem o letní akce prosím potvrďte na info@ohkjablonec.cz nebo telefonicky na 724 613 025/483 346 000. Počet míst/stánků je omezen.

Těšíme se na Vás!

Projekt CZ.11.2.45/0.0/0.0/21_033/0003111: "Blíže k tradicím, blíže k sobě" je spolufinancovaný z prostředků Evropské unie v rámci programu spolupráce Interreg V-A Česká republika Polsko 2014-2020.

Projekt CZ.11.2.45/0.0/0.0/21_033/0003111: „Bliżej tradycji, bliżej siebie”  jest  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG  V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020.