Kurz Young Energy Europe - možnost registrace do nového ročníku

e85dcf67-yee-young-energy-europe-logo.png

30.4.2021_Nabízíme Vám možnost účasti v kurzu Young Energy Europe 2.0

 Kurz je určen především pro mladé pracovníky do cca 35 let, kteří se v rámci pěti školicích dnů (rozložených do více měsíců) naučí odhalit skryté či nevyužité potenciály úspor energie a zdrojů ve své firmě. Účastníci kurzu zároveň na základě získaných vědomostí navrhnou pro svou firmu již v průběhu kurzu praktický projekt na úsporu energie či jiných zdrojů a pomohou tak snížit nejen stopu CO2, ale i Vaše finanční náklady. Kurzem i zpracováním projektu je provází zkušení lektoři, experti v jednotlivých oborech. Kurz je určen hlavně pro zaměstnance výrobních a obchodních společností, ale i služeb a komunálních firem. Vítáni jsou pracovníci z výroby, provozu, údržby, facility managementu, ale i administrativy apod. Není požadováno žádné specifické předchozí vzdělání.

 Tematickými okruhy kurzu jsou: ochrana klimatu, energetický management provozu, provozní technologie, možnosti optimalizace a úspor energie, obnovitelné zdroje energie, energetická efektivita budov, vč. vytápění/chlazení/větrání, osvětlení, stlačený vzduch, efektivita zdrojů -  odpady/oběhové hospodářství, management a spotřeba/úspora vody, podniková mobilita, výpočty hospodárnosti a úspor, a soft skills - prezentační a komunikační dovednosti, projektový management.

 Kurz je určen pro max. 30 účastníků (ideálně 2-4 účastníci za 1 firmu – týmová projektová práce).

Registrace bude ukončena po naplnění kapacity, nejpozději však do 14.5.2021.

Zahájení kurzu plánujeme v červnu 2021. Přesné termíny školení zašleme s předstihem.

V příloze Vám zasílám základní informační leták k projektu, přihlášku a předběžný harmonogram školení pro rok 2021. Upozorňujeme, že se časový plán může měnit, protože i my musíme flexibilně reagovat na epidemiologickou situaci. Minimálně část školení proběhne on-line.

Další informace o kurzu včetně podcastů s úspěšnými absolventy z minulých let a jejich lektory, brožury projektů z let 2018, 2019 a 2020, tiskové zprávy z ukončení předchozích ročníků, seznamu lektorů apod. naleznete také na našich webových stránkách . Pro případné další informace nás neváhejte kontaktovat.

Kontakt: Dita Šépková
, sepkova@dtihk.cz, Tel. +420 734 814 992


AHK  |  Deutsch-Tschechische Industrie- und Handelskammer

Česko-německá obchodní a průmyslová komora
Václavské náměstí 40  |  CZ-110 00 Praha 1  
Telefon +420 221 490 324  |  Fax +420 224 222 200
E-Mail: barkova@dtihk.cz http://tschechien.ahk.de

Das Netz für internationales Business:
140 AHK-Büros in 92 Ländern
http://www.ahk.de