JAPONSKO_PODNIKATELSKÁ MISE U PŘÍLEŽITOSTI LETNÍ OLYMPIÁDY V TOKIU 2020

girl-2865659__340.jpg

HK ČR zve na podnikatelskou misi do Tokia v termínu 29.7. – 4.8. 2020 u příležitosti Letních olympijských her 2020. Cílem mise je využít vysokou koncentraci lidí z různých odvětví na jednom místě pro bilaterální jednání, navázání nových obchodních kontaktů na pozadí největší a nejprestižnější sportovní události světa i roku 2020. Podnikatelská mise je uspořádaná ve spolupráci s Českým olympijským výborem a s Velvyslanectvím ČR v Tokiu.

Podnikatelská mise bude trvat 5 dní (7 dní včetně cesty komerční linkou). Cestu je nutné řešit s velkým předstihem vzhledem k náročnosti a unikátnosti celé akce a také s ohledem na velké množství návštěvníků.

S tím souvisí včasná rezervace letů, ubytování, zaplacení zálohy za tyto služby a případné zajištění dopravy výrobků k prezentaci.

V programu počítáme s návštěvou Zastupitelského úřadu ČR (ZÚ ČR) v Tokiu, který bude sloužit jako Český dům v rámci Olympiády, se vstupem do VIP prostoru Českého domu, uspořádáním podnikatelského setkání a networkingu mezi českými a japonskými firmami. Bude rovněž možnost navštívit vybraná sportoviště v rámci  Her XXXII. Olympiády. V ceně za podnikatelskou misi je zahrnut vstup na atletiku.   V jednání je také prezentace českých firem/výrobků japonským partnerům v prostorách ZÚ ČR (Českého domu). Účastníkům podnikatelské mise se také naskýtá možnost osobního setkání a diskuze s přítomnými českými ústavními činiteli a představiteli ZÚ ČR. Podrobnější program nyní intenzivně připravujeme a budeme jej upřesňovat v koordinaci se ZÚ ČR v Tokiu a Českým olympijským výborem.

Registrujte se zasláním skenu podepsané závazné přihlášky, skenu datové stránky pasu, profilu v Aj (zaslat ve WORDU) a ppt snímku pro prezentaci na email veselka@komora.cz co nejdříve, nejpozději však do 9.8.2019.

Upozorňujeme, že kapacita je omezená!

 

Výše účastnického poplatku činí 6.293 EUR pro členy HK ČR a 6.992 EUR pro nečleny HK ČR. Cena zohledňuje nejexponovanější období v Tokiu a je v ní zahrnuta: 

V případě Vašeho zájmu o vstupenky na další olympijské disciplíny (tenis, plavání, veslování, beach volejbal, volejbal, basketbal, 3x3 basketbal, divoká voda..aj.), které budou na programu v termínu podnikatelské mise, je možné zakoupení nad rámec nabízeného. Seznam vstupenek i cen Vám bude zaslán na základě Vašeho požadavku po závazném potvrzení Vaší účasti. 

V návaznosti na Vaši závaznou přihlášku Vám naše účtárna vystaví fakturu na 50 % z výše účastnického poplatku na zaplacení záloh za ubytování a letenky.

Dovolujeme si upozornit, že Všeobecné obchodní podmínky (https://www.komora.cz/zahranicni-aktivity/vop/)  se v případě této mise mění v bodě č. 5 (zrušení přihlášky). Zrušení přihlášky do 31.8.2019 podléhá 50% stornopoplatku z celkové ceny mise, po tomto datu jsou již zaplacené zálohy na tuto misi nevratné! Ostatní body VOP zůstávají neměnné - (nutnost okamžitého zaplacení rezervačních poplatků za hotel a letenky)! Do 31.3.2019 lze však měnit jména účastníků mise (skupinová letenka).

Zbylá část účastnického poplatku Vám bude vyfakturována v průběhu prvního čtvrtletí roku 2020.

PŘIHLÁŠKA

COMPANY SLIDE

PROFILE ENG.

Kontakt:

Ing. Miroslav Veselka

projektový manažer 

Zahraniční odbor

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

Tel.: +420 266 721 357

Veselka@komora.cz  |  www.komora.cz