Informační místo pro podnikatele (InMP)

Je projekt, který je realizován při Okresní hospodářské komoře v Jablonci nad Nisou jako součást projektu Hospodářské komory ČR.

Projekt je zaměřený zejména na zlepšení informovanosti malých a středních podnikatelů v naší republice.

Poskytujeme a zprostředkujeme informace a služby podnikatelského charakteru pro podnikatele:


Elektronická aukce - komerční služba