Informace k vyhlášení programu RIP 2019

2019.jpg

Dovolujeme si Vás informovat o vyhlášení „Regionálního inovačního programu“ dotačního fondu Libereckého kraje pro podporu regionálního rozvoje. Program je zaměřen na zvýšení konkurenceschopnosti Libereckého kraje prostřednictvím využití inovačního potenciálu firem a současně zefektivnění komercionalizace výzkumu vysokých škol a poskytovatelů znalostí, podpora vzniku nových podnikatelských subjektů s inovativním potenciálem a ověření technologického/technického řešení v jakékoliv fázi vývoje. Termín pro podávání žádostí je od 1. 7. 2019 do 16. 9. 2019. Více informací o vyhlášeném dotačním programu naleznete na https://dotace.kraj-lbc.cz/2-2-Regionalni-inovacni-program-r673148.htm.


Kontakt: 

Ing. Jana Vlková
odborný asistent

Smart akcelerátor Libereckého kraje

odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

____________________________________
Krajský úřad Libereckého kraje
U Jezu 642/2a  *  461 80  Liberec 2
tel.: +420 485 226 955
e-mail: jana.vlkova@kraj-lbc.cz  *  www.kraj-lbc.cz