Hygienická opatření na pracovišti a BOZP během „rozvolňování“

disposal-5021447_1280.jpg

S rozvolňováním zákazů a omezení zavedených v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 se na svá pracoviště vrací většina zaměstnanců. Zaměstnavatelé by v této souvislosti měli zavést přiměřená opatření, aby dostáli své zákonné povinnosti zajistit zaměstnancům bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen „BOZP“).

Klientům konkrétně doporučujeme zejména řídit se doporučeními Ministerstva zdravotnictví ČR a krajských hygienických stanic. Mezi běžná opatření by tak přinejmenším mělo patřit dočasné omezení osobního styku s klienty či zákazníky, zajištění osobních dezinfekčních a hygienických prostředků, pravidelná dezinfekce pracoviště a častější úklid, či použití jednorázových ochranných pomůcek. Zavedení těchto opatření doporučujeme doplnit informací v písemné formě, např. vnitřním předpisem, a to zejména kvůli předcházení různým nedorozuměním a možnosti předložení při případné kontrole např. ze strany Státního úřadu inspekce práce.

Součástí těchto opatření by také mělo být informování všech zaměstnanců o tom, jak zavedená opatření dodržovat, což lze jednoduše provést rozesláním či vyvěšením příslušného vnitřního předpisu. Zaměstnavatel (popř. vedoucí pracovníci) by dodržování opatření měli pravidelně kontrolovat.

E-servis KODAP, č. 911