Do konce března je možné požádat o slevu na nájemném

Jablonec.jpg

17.03.2021 - Ještě do konce března mohou podnikatelé, kteří mají pronajaté prostory od města, požádat o slevu na nájemném. Žádat mohou ti, jejichž práce byla v nouzovém stavu omezená nebo přerušená. Zároveň město umožní odložit do konce července splatnost nájemného za půl roku.

„Město se v této složité době rozhodlo pro vstřícný krok a odložilo splatnost nájemného některým nájemcům podnikajícím v městských prostorách. Jde o nájem za šest měsíců, od loňského října do konce letošního března. Nájemci mají možnost doplatit nájemné za tyto měsíce nejdéle do konce července,“ říká ekonomický náměstek Milan Kouřil s tím, že jde o nájemce a podnájemce prostor sloužících k podnikání nebo těch, kteří mají prostory od města pronajaté k sociálním účelům a pro činnost zájmových spolků, měli provoz omezený nebo úplně uzavřený kvůli nouzovému stavu a pro městské organizace. „Zatím město poskytlo slevu od 25 do 100 % šesti nájemcům,“ dodává Kouřil.

O slevu na nájemném mohou podnikatelé s pronajatými městskými prostory požádat ještě do 31. března. „K žádosti musí doložit důvod, jak jejich činnost protiepidemická vládní opatření omezila a zda a v jaké výši čerpali v minulosti od státu kompenzace v rámci podpory Covid – nájemné. Žádosti budou na základě těchto podmínek individuálně posouzeny,“ dodává vedoucí ekonomického odboru Kateřina Tuláčková.

Odklad splatnosti nájemného nabídlo město podnikatelům už loni v dubnu, a to za dobu od 1. 4. do 31. 7. 2020. Další podporu podnikatelům město poskytlo v červnu 2020, kdy udělilo 30% slevu na nájemném zpětně za měsíce duben-červen 2020 všem nájemcům i podnájemcům na základě jejich písemné žádosti. „Slevu dostalo 13 subjektů v celkové výši 252 tis. korun,“ dodává náměstek Kouřil.

Celý článek na stránkách města