Aktuální informace ohledně koronavirové krize a jejích dopadů na podnikatele včetně stanovisek a aktivit HK ČR

628dlouhy.jpg

14.04.2021_hkcr

Vláda na svém pondělní jednání:

Kompletní výstupy vlády si můžete přečíst ZDE. Mezi nimi mj. i několik změn v mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví. Ministerstvo upravilo pravidla pro testování dětí s autismem, mentálním postižením a dalším hendikepem, který neumožňuje absolvovat preventivní testování nařízené jako podmínka účasti na školním a předškolním vzdělávání prezenční formou v případech, kdy je tato forma povolena. Upravilo i pravidla pro účast u závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek nebo absolutorií.

I na toto téma uspořádáme v pátek 16. dubna od 12:00 hod. tiskovou konferenci.

Je patrné, že řada firem se v důsledku aktuálně nastavených podmínek nemůže do kompenzačních programů COVID 2021 a COVID – Nepokryté náklady kvalifikovat. Pokud se to týká i vás, prosíme, abyste se námi podělili o svůj konkrétní případ s uvedením těch parametrů, které vás v žádosti limitují. Učinit tak můžete prostřednictvím této platformy. Doručené podněty následně využijeme při komunikaci s představiteli státu.

Naši bezplatnou poradnu pro podnikatele lze samozřejmě nadále rovněž využívat pro dotazy související s koronavirovou problematikou. S potěšením jsem přivítal, že mezi dosavadní partnery - společnost NEWPS.CZ a advokátní kanceláře ARROWS advisory group, HAVEL & PARTNERSPaděra, Rada & Partneři se nově zařadila i advokátní kancelář Becker a Poliakoff.

Z odpovědi ze strany MPO vyplývá:

V případě, že OSVČ vykonává práci na pracovišti klienta, který má povinnost nevpouštět tam neotestované osoby, platí stejné podmínky jako dříve – OSVČ se buď musí prokázat potvrzením o absolvování profesionálního testu s negativním výsledkem, nebo absolvovat samotest u klienta.

Pokud je OSVČ řemeslník navštěvující domácnosti, test provedený laickou osobou mu stačí.

Provedení antigenních testů není možné prokazovat, není-li činěno přímo na pracovišti pod dohledem asistující osoby, proto není výsledek takového testu přenosný a slouží pouze pro účely konkrétního zaměstnavatele.

V praxi to znamená, že při práci u klienta, na jehož pracovišti je testování rovněž povinné, se musí buď otestovat znovu, nebo využít služeb poskytovatelů zdravotních služeb a profesionálních testů.

Celé znění dopisu naleznete ZDE.