Aktuální informace k novým opatřením vlády ve vztahu k podnikatelům včetně stanovisek a aktivit HK ČR (12.11.2020)

209laptop-2838917_1920.jpg

12.11.2020_V. Dlouhý_Informace k aktuální legislativě, stanoviska HK ČR i aktivity na pomoc krizí zasažených podnikatelů. Součástí je přehled požadavků na vládu, kterými chce Hospodářská komora nadále pomáhat podnikatelům postiženým přímo či nepřímo koronavirem.

o  Návrhu novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, která by měla umožnit, aby zdravotní pojišťovny mohly z prostředků svého základního fondu hradit hromadné antigenní testy a náklady na jejich distribuci přímo distributorovi testů, který je dodává vybraným poskytovatelům zdravotních a sociálních služeb. Kompletní návrh je ZDE.

o  Návrhu novely zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, jejímž cílem je zajistit, aby i v případě omezení výuky za mimořádných situací mohly vysoké školy vykonávat svoji primární funkci. Kompletní návrh je ZDE.

o  Novely nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, kterou se zvyšuje maximální počet vojáků povolaných k výkonu těchto pomocných prací. Kompletní návrh je ZDE.

Vláda rovněž rozhodla, že Správa státních hmotných rezerv nakoupí ze zahraničí 45 milionů kusů tzv. vyšetřovacích rukavic, žádný český výrobce totiž tyto ochranné pomůcky nenabízí.

Vláda se rovněž zabývala výzvou odborů, aby zajistila volno i v pondělí 16. listopadu, tedy bezprostředně po víkendu a před státním svátkem. Naštěstí konstatovala, že neexistuje žádná legální forma, jakým způsobem by to operativně mohl stát nařídit nebo umožnit. Ke krajně populistickému odborářskému námětu jsme se kriticky vyjádřili v tiskové zprávě ZDE.

Dovolím si zdůraznit, že opětovné, adresnější zavedení kompenzačního bonusu pro OSVČ a malé s.r.o. bylo jedním z požadavků Hospodářské komory.

Poslanecká sněmovna 10. listopadu definitivně potvrdila i novelu zákona č. 191/2020 Sb., tzv. lex covid, jejímž cílem je kromě jiného poskytnout ochranu dlužníkům, kteří jsou v insolvenci, prostřednictvím tzv. mimořádného moratoria, a dlužníkům, kteří by měli povinnost podat na sebe insolvenční návrh v důsledku ekonomických dopadů epidemie. Podle schváleného zákona bude možné požádat o moratorium až do konce června 2021 a stejně tak dlužníci nebudou mít povinnost na sebe podat insolvenční návrh až do 30. 6. 2021. Do konce ledna 2021 budou rovněž až na výjimky pozastaveny exekuce movitých i nemovitých věcí.

Oba zákony budou po podpisu prezidenta ČR publikovány ve Sbírce zákonů.

Hospodářská komora iniciovala také větší shovívavost státních subjektů při uplatňování pokut za nedodržení termínů zakázek v dopise premiérovi Andreji Babišovi. Znění dopisu najdete ZDE.

Další užitečné příručky „Jak na to“ můžete nalézt ZDE.