Aktuálně_nárok na kompenzační bonus

beer-2439237_1920.jpg

4.1.2021_Kdy vzniká nárok na kompenzační bonus?

Nárok na kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně náleží podnikatelům z řad OSVČ a společníků malých s.r.o. s převažující činností podnikání v přímo omezených oblastech ekonomiky. Tato činnost musí být současně v rozhodném období (od 1. června do 30. září 2020) převažující, tedy být dominantním (nadpolovičním) zdrojem obživy. Bonus si poté žadatelé mohou nárokovat za každý den bezprostředního zákazu či omezení podnikání v důsledku vládních restrikcí, a to nejvýše za 111 dní, tedy od 5. října 2020 do 23. ledna 2021. Vedle přímo zasažených podnikatelů například z oblasti pohostinství, kultury, sportu, ubytování, maloobchodu či služeb mohou o bonus požádat i podnikatelé, kteří jsou na přímo zavřené obory významně, nejméně z 80 % navázáni. Tato návaznost je dána buďto dlouhodobým dodavatelsko-odběratelským vztahem (restaurace – dodavatel surovin), anebo je jejich činnost nerozlučně spjata s uzavřenou provozovnou (posilovna – fitness trenér).

Příjem žádostí o kompenzační bonus

Finanční správa přijímá žádosti o kompenzační bonus do:

Žádost lze podat elektronicky prostřednictvím webové aplikace. Více informací k nároku na kompenzačníbonus naleznete na stránce Nouzový stav (COVID-19) > Kompenzační bonus (podzim 2020).