Aktuálně k 1.5. 2020

470lifebelt-1463427_1280.jpg

Senát ve středu 29. 4. 2020 schválil a prezident 30. 4. podepsal několik zákonů projednaných v urychleném procesu legislativní nouze. Mezi nimi je i zvýšení výše ošetřovného na 80 % průměrného výdělku, a to zpětně od 1. dubna, poskytnutí stopadesátimiliardové státní záruky na zajištění dluhů ČMZRB nebo posunutí  termínu pro doprodej cigaret se starým kolkem a termínu konečného stažení cigaret z trhu. Senát naopak vrátil zpět do sněmovny novelu zákona o kompenzačním bonusu se svými změnami – prodloužení období pro výplatu bonusu akceptoval, avšak opětovně požaduje postupné zvyšování denní sazby bonusu pro OSVČ ze standardní výše 500 Kč – v květnu na 700 Kč a v červnu na 900 Kč. Zda to nakonec bude standardních 500 Kč nebo více znovu rozhodnou poslanci ve sněmovně. Jak jsme informovali dříve, vláda chystá obdobu kompenzačního bonusu určeného OSVČ také pro společníky a jednatele malých společností s ručením omezeným. Původně zvažované řešení prostřednictvím nařízení vlády, které měla schválit vláda na své schůzi 30. 4., bylo i pod tlakem Hospodářské komory a zejména našeho začleněného Svazu obchodu a cestovního ruchu přepracováno do podoby zákona, jímž se bude vláda zaobírat v týdnu od 4. 5. Zdá se také, že po týdnech přešlapování vláda nakonec vyhoví požadavku Hospodářské komory a dalších organizací zaměstnavatelů a schválí tzv. režim C jako doplněk ke stávajícímu programu Antivirus. Příspěvek v rámci tohoto doplňkového režimu by měl náležet zaměstnavateli na mzdu za každého zaměstnance, který bez omezení pracuje, přičemž u tohoto zaměstnavatele došlo k poklesu tržeb o 30 %.

Hospodářská komora už několik let poskytuje záštitu projektu Zákon roku. Jako reprezentanti podnikatelů napříč odvětvími i velikostní strukturou jsme přesvědčeni o užitečnosti soutěže. V letošním ročníku, jehož výsledky byly vyhlášeny 29. 4., je naše zadostiučinění o to větší, že se na prvních dvou místech umístily zákony nominované Hospodářskou komorou. Vítězný zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů je převratnou změnou v přístupu k legislativnímu rámci digitalizace. Tento zákon vytváří podmínky pro urychlené dokončení propojeného datového fondu veřejné správy a pro zahájení plošného povinného sdílení jednou pořízených dat o každém podnikateli, a to všemi oprávněnými úřady. Velmi si považujeme, že proti návrhu vítězného zákona nehlasoval ani jeden poslanec, ani jeden senátor. I zákon č. 277/2019 Sb., který se umístil na 2. místě, je v jistém smyslu revolucí, protože zásadním způsobem zpřehledňuje náš právní řád. Zavedení jednotných dnů právní účinnosti (vždy k 1. lednu nebo k 1. červenci) i obligatorních seznamů povinností, které z každého navrhovaného právního předpisu vyplývají povinným subjektům, nepochybně přispěje mimo jiné ke zlepšení právního vědomí podnikatelů.

Hospodářská komora již dále nemohla přehlížet postoj Ministerstva vnitra vůči českým výrobcům ochranných pomůcek. Na základě nepříznivých výstupů pro české výrobce z pracovní skupiny pro koordinaci opatření pro domácí výrobce, jejímž cílem je podpora tuzemských firem, respektive nastavení obchodního modelu mezi státem a českými výrobci ochranných prostředků, se Hospodářská komora společně se SPD a AMSP rozhodla otevřeným dopisem a tiskovou zprávou vyzvat předsedu vlády k rychlé nápravě. Hospodářská komora je potěšena pružnou reakcí MV ve spolupráci s MPO ve věci rozhodnutí uzavření osmi smluv k zajištění nejrůznějšího ochranného sortimentu. Ministerstvo vnitra navíc vypíše  podle zákona o veřejných zakázkách tendry na rámcovou smlouvu na dodávku ochranných pomůcek po skončení nouzového stavu pro své složky s možností přihlášení českých výrobců (jednotlivé odkazy na výzvy VZ pro ochranné pomůcky jsou k dispozici zde). Přestože se nejedná o centrální řešení v rámci zajištění ochranných prostředků, HK ČR vnímá tento krok pozitivně s příslibem k pokračování pro jednání k centrálnímu řešení.

30. 4. jsme na základě ankety, která proběhla v minulém týdnu, publikovali první výstupy. Ze šetření mezi 796 živnostníky a podniky vyplynulo, že opatření vlády na podporu ekonomiky jsou veřejnosti srozumitelná. Na druhou stranu se většina občanů včetně podnikatelů obává, že jim nepomohou. Celou tiskovou zprávu na dané téma si můžete přečíst zde.

Již od počátku nouzového stavu provozuje Hospodářská komora mimořádnou a bezplatnou poradnu pro podnikatele. Poradna je provozována v rámci našeho Právního elektronického systému (PES – https://pespropodnikatele.cz/). Do této chvíle jsme zpracovali již více než 2500 dotazů a podnětů. Těší nás, že se tato naše aktivita se setkala s výrazně kladným ohlasem. Vážíme si vaší důvěry a jsme rádi, že vám je Hospodářská komora nápomocna.

S ohledem na pozitivní zpětnou vazbu od firem, které již vystavené osvědčení o zásahu vyšší moci uplatnily, nabízíme nadále tuto pomoc podnikatelům s 50 % slevou. V rámci této služby je možné využít osobní konzultace odborného pracovníka na Hospodářské komoře. Více informací můžete nalézt zde.

CzechPoint jablonecké OHK funguje po celou dobu nouzového stavu. Klienty k nám posílali jak místní úřady, tak i Česká pošta. Od května můžete na CzechPointu při jablonecké OHK získat nově výpis o všech elektronických receptech vydaných osobě žadatele za určité kalendářní období, tzv. „Výpis z lékového záznamu pacienta“. O tento výpis může požádat buď žadatel, nebo zmocněnec na základě plné moci. Cena výpisu je 90,-Kč za první stranu, 50,- Kč za druhou a každou další stranu. Kompletní přehled služeb komorových Czech POINTů naleznete zde.

Zveme vás na druhý ze série chystaných exportních webinářů zaměřených na koronavirem postižená vývozní teritoria: „Co může podnikatelům nabídnout EU aneb Antivirotikum pro export“, který se uskuteční dne 7. 5. 2020 od 10:00 do 12:00. Podrobnosti a přihlašovací formulář naleznete zde.

Zdroj: HK ČR a OHK Jbc