Aktuality z MPSV k 9.7.2020

hands-5216585_1920.jpg

Antivirus program

Na základě množství dotazů v souvislosti s programem Antivirus, konkrétně k podpoře v režimu „C“, vypracovalo MPSV přehled nejčastějších dotazů včetně odpovědí. Témata dotazů se týkají např. toho, jak se počítá vyměřovací základ v případě nesplnění podmínky poklesu úhrnu vyměřovacích základů nejvýše o 10 %, jak je to se započtením zaměstnance do počtu zaměstnanců za červen 2020, když tento zaměstnanec končí ke konci tohoto měsíce, dále jak je to s uplatněním snížení pojistného za jednatele s.r.o., dále zda lze čerpat podporu v režimu C za stejné období jako dotace dle „78 zákona o zaměstnanosti, dále jak to je u zdravotních služeb, také zda o podporu C mohou žádat spolky, dále postup, jak to je v případě, kdy se počet zaměstnanců nesnížil a zároveň se jim vyplatily roční odměny za rok 2019 v březnu 2020, dále jak to je v případě zaměstnanců, kteří nějakou dobu nepracovali z důvodu pobírání ošetřovného, dále jak to je, pokud zaměstnavatel neuplatnil snížení pojistného, ačkoliv na to měl nárok a jak to je s nárokem na podporu C u zaměstnanců s různým trváním pracovního poměru. Více zde.

MPSV vyhlásilo 2. kolo dotační výzvy na mimořádné odměny pro zaměstnance sociálních služeb. Ti mohou dostat až desetitisíce korun. Více zde. 

MPSV ve čtvrtek 9. července 2020 zveřejnilo dotační výzvu na podporu sociálních služeb. Téměř 1 miliarda korun je určena sociálním službám na dofinancování zvýšených nákladů v souvislosti s COVID-19. Jedná se o již druhou výzvu. Více zde.