Aktuality MPSV k 11.1.2022

Změny v otcovské a dlouhodobém ošetřovném od 1. 1. 2022

Od 1. 1. 2022 je v platnosti zákon č. 330/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Změny v zákoně se týkají zejména oblasti otcovské dovolené a dlouhodobého ošetřovného.

Hlavní změnou je podpůrčí doba, po kterou náleží otcovská. Nově je prodloužena z dosavadního jednoho týdne na dva týdny (tj. 14 kalendářních dnů). Stále však platí, že je nutné ji vyčerpat v celé délce, nikoliv s přerušením.  Mezi další změny v otcovské patří například možnost čerpání dovolené i po šestinedělí v případě, kdy je matka nebo dítě hospitalizováno v nemocnici.

Novinky v rámci dávky dlouhodobého ošetřovného se mimo jiné týkají podmínek a postupu při podávání žádosti o vystavení rozhodnutí o vzniku potřeby dlouhodobé péče po propuštění jedince z hospitalizace, nebo nově vzniklé možnosti čerpat dlouhodobé ošetřovné v případě péče o osobu v neléčitelném stavu.

Více informací o změnách v otcovské a dlouhodobém ošetřovném naleznete v tiskové zprávě na tomto odkaze: https://www.cssz.cz/web/cz/-/zmeny-v-otcovske-a-dlouhodobem-osetrovnem-od-1-1-2022

 

Pomoc při růstu cen energií

Vláda schválila novelu zákona o státní sociální podpoře, která umožní, aby více lidí dosáhlo na příspěvek na bydlení a mohlo ho využít i na úhradu vyšších faktur za energie. Příští týden o ní bude v režimu legislativní nouze jednat Poslanecká sněmovna a poté Senát. Nová pravidla by měla platit od ledna 2022. Vedle toho metodický pokyn MPSV zároveň zpřístupní většímu okruhu domácností i další dávku - tzv. mimořádnou okamžitou pomoc (MOP).

Více informací naleznete v tiskové zprávě na tomto odkaze: https://www.mpsv.cz/documents/20142/2061970/TZ_05_01_2021_P%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvky+na+bydlen%C3%AD_MOP_pomoc+energie.pdf/5d1338a4-9ad8-28b0-3b55-7d6ba074cc50

Veškeré informace o postupech, fungování MOP apod. naleznete na tomto odkaze: https://www.mpsv.cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii

 

Další zajímavé informace:

Informace MŠMT ke změnám doby trvání karantény a izolace od 11. 1. 2022 a pravidlům testování zaměstnanců pro školy a školská zařízení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy shrnuje změny pro školy a školská zařízení platné od 11. 1. 2022. Jedná se tak o změny v době trvání karantény a k izolaci a pravidla testování zaměstnanců škol a školských zařízení.

Více informací ke změnám doby trvání karantény a izolace naleznete na tomto odkaze: https://www.edu.cz/informace-msmt-ke-zmenam-doby-trvani-karanteny-a-izolace-od-11-1-2022-a-pravidlum-testovani-zamestnancu-pro-skoly-a-skolska-zarizeni/