AHR ČR vítá návrhy na snížení DPH pro ubytovací služby

breakfast-801827_1280.jpg

4.5., HK ČR, TZ: Asociace hotelů a restaurací České republiky (AHR ČR) vítá vyjádření premiéra Andreje Babiše, že navrhne převedení DPH za ubytovací služby do nejnižší snížené sazby DPH 10 %. Tento krok by pomohl k podpoře podnikatelů v oboru, který byl nejvíce zasažen současnou pandemií, ale zároveň by zvýšil konkurenceschopnost turismu v rámci evropských zemí.

AHR ČR navrhovala převedení DPH pro ubytovací služby již před vypuknutím pandemie. Důvodem bylo především zlepšit podmínky pro rozvoj cestovního ruchu v ČR a zajistit konkurenceschopnost našich služeb vůči ostatním zemím EU. U daně z přidané hodnoty navíc EU podporuje snížené sazby u služeb s intenzivním podílem lidské práce, což ubytovací služby splňují beze zbytku.  Návrh snížení sazby DPH pro ubytovací služby je zároveň součástí Záchranného plánu cestovního ruchu, na jehož vzniku a realizaci se asociace podílí. Pro srovnání uvádíme současné sazby DPH v sousedních zemích:

Sazby DPH pro ubytovací služby:

Německo 7 %

Rakousko 10 %

Slovensko 10 %

Maďarsko 5 %

Polsko 8 %

ČR 15 %

„Podle našich studií, snížení DPH vždy vede k oživení trhu a zvyšování počtu pracovních míst v dotčeném oboru. To se potvrdilo i v sousedním Německu, při přechodu na 7% daň z přidané hodnoty pro ubytovací služby, kdy po zavedení došlo k nárůstu počtu pracovních míst v ubytovacích službách o více než sedm tisíc. Navíc by došlo k částečné harmonizaci sazeb ve službách cestovního ruchu a zjednodušení systému. Tuto myšlenku podporujeme a věříme, že by měla příznivý dopad i na kongresovou turistiku. Vnímáme ji, stejně jako námi prosazované snížení sazeb DPH pro stravovací služby, jako efektivní formu podpory podnikatelů v oboru, který v současné době utrpěl obrovské ztráty,“ uvedl Václav Stárek, prezident AHR ČR.