17.4._Shrnutí některých závěrů z jednání vlády:

sew-4978205_1920.jpg

Vítáme rozhodnutí Senátu ze dne 17. 4. 2020, který vrací návrh zákona ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru na nájemce prostor sloužících k podnikání (tisk 239) k přepracování do Poslanecké sněmovny. Horní komora mj. schválila pozměňovací návrh umožňující pronajímatelům poskytnout až 80% státní záruky za nezaplacené nájemné v době koronavirové krize. Návrh tak pamatuje i na skupinu podnikatelů, na kterou původní návrh schválený sněmovnou nemyslel. Více informací naleznete v tiskové zprávě.

Na webové stránky jsme umístili další informace našich začleněných společenstev v souvislosti s koronavirem. Nově jsme publikovali stanovisko Asociace českých nábytkářů. Podněty našich začleněných společenstev i členů pravidelně postupujeme vládním činitelům i krizovému štábu MPO.

Oceňujeme práci krajských a okresních hospodářských komor, které plní informační roli, poskytují poradenský servis, aktivně jednají s územně samosprávnými celky, podílí se na zabezpečení a rozvozu osobních ochranných pomůcek a prostředků a vykonávají mnoho dalších aktivit na podporu podnikatelů a živnostníků ve svém regionu. Mezi poslední informace, které jsme publikovali k danému tématu, patří chvályhodná aktivita Jihočeské hospodářské komory či KHK Střední Čechy.

Znovu děkujeme těm z vás, kteří vyslyšeli naši výzvu a poslali nám e-mail se svými zkušenostmi s programy COVID I, COVID II nebo Antivirus. S těmito podněty pracujeme nejen směrem k MPO a MPSV, na váznoucí pomoc podnikatelům upozorňujeme také v médiích. Děkujeme, že jste byli ochotni se o své zkušenosti podělit např. se čtenáři Hospodářských novin zde.

V souvislosti s vašimi dotazy ohledně podpory v programech COVID jsme se také spojili s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, abychom pro vás zjistili podrobnější a aktuální informace. ČMZRB v rámci programů COVID zatím schválila podnikatelům podporu v celkovém objemu 1,6 miliardy Kč (přičemž z toho COVID II činí 1 mld. Kč), finálně ČMZRB zpracovala na 1 400 podnikatelských žádostí. V programu COVID I bylo vyplaceno 500 mil. korun. Peníze se tedy – alespoň podle vyjádření této státní banky – již reálně vyplácejí. Nicméně za složitě akceptovatelné považuji dvě věci. Za měsíc je vyřízena jen necelá polovina žádostí. A jestliže byla celková alokace COVID I v sumě 5 mld. korun, statistika naznačuje, že se tato alokace nevyčerpá. V takovém případě je absurdní, proč odmítnutí podnikatelé stále postrádají vysvětlení, z jakého důvodu zrovna jejich žádost byla zamítnuta. Přitom se ukazuje, že komunikace ze strany ČMZRB, která by pomohla žadatelům odstranit případné nedostatky v žádosti, by umožnila čerpat prostředky ještě z tohoto programu, protože peníze zjevně k dispozici jsou. Hlavním problémem je, ale zbytečná administrativní náročnost celého procesu, na kterou jsme upozornili generálního ředitele ČMZRB již v půlce března.

V návaznosti na prodloužení nouzového stavu a značný zájem podnikatelů budeme vystavovat Osvědčení o zásahu vyšší moci i nadále s 50% slevou. Se zvýhodněnou cenou můžete počítat až do dne ukončení nouzového stavu. Prostřednictvím tohoto osvědčení se může zaměstnavatel zprostit povinnosti např. k náhradě škody, jestliže bude prokázáno na základě předložené smluvní dokumentace, že se jedná o mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku. Osvědčení je možné vystavit žadateli, který je zapsán v zákonem stanovené evidenci (např. česká společnost, pobočka zahraniční společnosti), který má smluvní vztah se zahraničním subjektem. Více informací můžete nalézt zde.

Na nedomyšlenost vládního harmonogramu uvolňování restrikcí upozornil mimo jiné také Deník 17. 4. 2020.

Hospodářská komora rovněž intenzivně komunikuje se svými regionálními komorami i živnostenskými společenstvy. Společně tak analyzujeme negativní dopady pro podnikatele a sumarizujeme návrhy možných kompenzačních řešení. Ty využíváme při dalších jednáních s příslušnými orgány státu.