Zvýšení ošetřovného zaměstnanců a nově nárok i pro „dohodáře“

tax-468440_1280(1).jpg

Ošetřovné pro zaměstnance, jak jsme Vás informovali v e-servis č. 892 v souvislosti s pandemií viru COVID-19 bylo novelizováno.

Podle novely zákona, kterou podepsal ve čtvrtek 30. dubna 2020 prezident ČR, je ošetřovné zvýšeno na 80 % denního vyměřovacího základu. Vyšší sazba ošetřovného náleží zpětně od 1. dubna 2020 a bude aplikována až do 30. června 2020.

Nově podle novely náleží ošetřovné i zaměstnancům, kteří pracují na základě dohod o provedení práce nebo dohod o provedení o pracovní činnosti. Podmínkou je, že dohoda byla uzavřena před 11. březen 2020 a na základě vyplacených odměn byl zaměstnanec v únoru 2020 nebo v březnu 2020 účasten nemocenského pojištění. Nárok na ošetřovné vzniká za období od 11. března 2020 do 30. června 2020, a to pouze po dobu trvání dohod.

E-servis KODAP, č. 908

Další daňové, právní a ekonomické informace související s pandemickou krizí naleznete na našich webových stránkách v sekci pandemie-informace. Tyto informace připravuje speciální tým zkušených právníků a poradců našich kanceláří.