Zvýšení minimální mzdy ovlivnilo daňové osvobození důchodů

3. 7. 2014

Stanovená výše minimální mzdy 8 000 korun platná od roku 2007 se do loňského roku neměnila. Nařízením vlády č. 210/2013 Sb. byla s účinností od 1. srpna 2013 minimální mzda zvýšena z původních 8 000 Kč na hodnotu 8 500,-. a v této výši je platná i pro rok 2014. Výše minimální mzdy má i daňové souvislosti.

Počínaje 1. lednem 2009 je od daně z příjmů fyzických osob  osvobozena  z úhrnu příjmů plynoucích ve formě   pravidelně vyplácených důchodů  nebo penzí za zdaňovací období částka  nepřevyšující 36násobek minimální mzdy, která je platná k 1. lednu kalendářního roku. Protože minimální mzda k 1. lednu 2014 činí 8 500 korun, od daně z příjmů fyzických osob je v letošním roce osvobozen starobní důchod, jehož roční výše nepřesáhne částku 306 000 korun (v roce 2013 činil tento limit  288 000 Kč).
Protože daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně přesáhly 15 000 korun (do tohoto limitu se nezapočítávají příjmy od daně z příjmů osvobozené), důchodce jehož pravidelně vyplácený důchod v roce 2014 nepřesáhne 321 000 Kč daňové přiznání podávat nebude.   
Pro  všechny  starobní důchodce bez ohledu na výši jejich příjmů  je příznivé i to, že od roku 2015  si zřejmě budou moci při zdaňování všech svých příjmů (např. ze závislé činnosti, podnikání, pronájmu apod.)  znovu uplatnit základní daňovou   slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč. Předpokládá se, že mimořádné červencové jednání sněmovny zákon v této podobě schválí. Podle českého statistického úřadu si v roce 2013 ke svému důchodu v České republice přivydělávalo 145 000 pracujících důchodců.
Na závěr zajímavé porovnání - v  sousedním Německu činí minimální mzda 9,50 euro na odpracovanou hodinu.  

 

Ing. Vladimír Opatrný 
daňový poradce