Zveřejnění závěrky 2012

Nezapomeňte na povinnost zveřejnit účetní závěrku Mnoho podnikatelů žije v iluzi, že výstupy účetnictví jejich firem musí být uchovávány pokud možno v tajnosti a neměly by se dostat do nepovolaných rukou. Lpění na iluzích je obecně škodlivé a nebezpečné, dlouhodobé lpění na iluzi o.......

Mnoho podnikatelů žije v iluzi, že výstupy účetnictví jejich firem musí být uchovávány pokud možno v tajnosti a neměly by se dostat do nepovolaných rukou. Lpění na iluzích je obecně škodlivé a nebezpečné, dlouhodobé lpění na iluzi o diskrétní povaze účetních údajů může být navíc brzy spojeno s citelnou finanční sankcí. Zákon o účetnictví (§ 21a) i obchodní zákoník (§38i) totiž ukládají účetním jednotkám, které se zapisují do obchodního rejstříku, povinnost zveřejnit účetní závěrku a výroční zprávu (pokud ji sestavují). Účetní závěrka a výroční zpráva se zveřejňuje uložením do sbírky listin obchodního rejstříku, přitom účetní závěrka může být uložena i jako součást výroční zprávy. Pokud účetní jednotky mají zákonnou povinnost účetní závěrku ověřit auditorem (§ 20 zákona o účetnictví), nesmí zveřejnit informace, které předtím auditorem ověřeny nebyly, způsobem, který by mohl uživatele uvést v omyl, že auditorem ověřeny byly. Účetní závěrka i výroční zpráva po jejich ověření auditorem a po schválení k tomu příslušným orgánem se zveřejňuje ve lhůtě do 30 dnů od splnění obou uvedených podmínek, nejpozději však do konce bezprostředně následujícího účetního období bez ohledu na to, zda byly tyto účetní záznamy uvedeným způsobem schváleny.
Zákon o účetnictví v § 37 stanoví, že účetní jednotce, která nesplní zákonnou povinnost a nezveřejní účetní závěrku nebo výroční zprávu, může být uložena pokuta do výše 3% celkové hodnoty aktiv.
Všem podnikatelům, na které se povinnost zveřejnit účetní závěrku vztahuje, proto naléhavě doporučuji, aby okamžitě ověřili, nakolik tuto povinnost letos i v předcházejících letech splnili. Desetitisíce firem totiž účetní závěrku do sbírky listin obchodního rejstříku neuložilo a všechno nasvědčuje tomu, že veřejné správě došla trpělivost a nesplnění této povinnosti bude výše uvedeným způsobem pokutovat. Sdělení finančního úřadu o uložení pokuty by k pohodě blížících se vánočních svátků určitě nepřispělo.


Ing. Vladimír Opatrný
daňový poradce