Zpevněné plochy 2012

24. 1. 2012

S účinností od 1.ledna 2012 byl novelizován i zákon o dani z nemovitosti. K významné změně s přímým a poměrně výrazným finančním dopadem došlo u zpevněných ploch pozemků......