Změna sazeb ČNB

stock-1863880_1280.jpg

S účinnosti od 11. května 2020 Česká národní banka opět snižuje úrokové sazby. Dvoutýdenní repo sazbu snižuje z 1,00 % na 0,25 %. Lombardní sazbu snižuje na 1 % a diskontní sazba zůstává zachována, i nadále činí 0,05 %.

Aktuální přehled vývoje repo sazby, která je rozhodující pro určení výše sankcí v daňových řízeních, naleznete zde.

E-servis KODAP, č. 912