Zmatečné placení daně z nemovitostí

2. 5. 2013

Daň z nemovitostí neplaťte složenkou doručenou do konce dubna Finanční správa České republiky upozornila 25. dubna daňové poplatníky , že s posledním květnovým dnem končí i lhůta pro placení daně z nemovitostí....

Finanční správa České republiky upozornila 25. dubna daňové poplatníky , že s posledním květnovým dnem končí i lhůta pro placení daně z nemovitostí. Nepřesáhne-li výše daně z nemovitostí částku 5 000 Kč, je celá daň splatná najednou a lhůta pro její zaplacení skončí v pátek 31. května. Proti roku 2012 došlo ve správě této daně k řadě změn, především ke změně čísel bankovních účtů pro placení daně. Složenky s potřebnými informacemi jsou finanční správou expedovány tak, aby byly občanům doručeny postupně v průběhu dubna a května. Na každé složence je uveden název a číslo bankovního účtu místně příslušného finančního úřadu, kterému se daň zaplatí. Na alonži složenky (nikoliv na složence samotné) je uvedena celková výše daně z nemovitostí na rok 2013 splatná finančnímu úřadu, který má krajskou působnost. Daň z nemovitostí je sloučena do jedné částky za všechny nemovitosti poplatníka, které se na území kraje nachází. Na alonži složenky se nově uvádí také název a adresa územního pracoviště finančního úřadu, kde má poplatník od roku 2013 uložen svůj daňový spis k dani z nemovitosti.
Pokud máte nemovitosti, které se v České republice nachází na území dvou nebo více krajů, obdržíte od finanční správy jednu obálku a v ní budou vloženy složenky pro placení daně za všechny příslušné finanční úřady.
Již v úterý 30. dubna však Finanční správa České republiky požádala veřejnost, aby platby daně z nemovitostí na číslo bankovního účtu uvedeného na složenkách doručených majitelům nemovitostí v měsíci dubnu neprováděla, protože účet uvedený na složence prostě neexistuje. K nesprávnému uvedení čísla bankovního účtu došlo podle vyjádření finanční správy pochybením dodavatelské firmy při tištění údajů na složenku. Finanční správa České republiky se za toto „ nedopatření“ veřejnosti omlouvá a uvádí, že dotčení majitelé nemovitostí obdrží kromě omluvného dopisu také nové složenky se správnými údaji. Dále ujišťuje, že složenky, které majitelům nemovitostí doručí v průběhu května, již obsahují správné číslo bankovního účtu pro zaplacení daně.
Podle údajů zveřejněných v médiích byly složenky s nesprávnými údaji zaslány cca 130 000 vlastníkům nemovitostí. Pokud jste mezi těmi čilými a pořádnými, kterým se již podařilo prostřednictvím zmetkovité poukázky na neexistující účet daň z nemovitostí zaplatit, měla by Vám pošta peníze zaslané do prázdna nejpozději do 10 dnů vrátit.  V souvislosti s neblahými a vleklými problémy s výplatou sociálních dávek či registrem vozidel, nepokládám za nikterak nemístnou či rozvratnou otázku o míře a způsobu uplatňování náhrad za škody vzniklé těmito „nedopatřeními“ vůči zodpovědným osobám.
Ing. Vladimír Opatrný
daňový poradce