Zdanění důchodů 2012

27. 10. 2011

Konec měsíce října je obdobím, ve kterém je vhodné provést předběžnou bilanci daňových povinností, které nás čekají za zdaňovací období, které se pro většinu poplatníků daně z příjmu uzavře 31.prosince 2012......

Důchodci s vyššími příjmy odvedou v roce 2011 daň i ze svého důchodu

Konec měsíce října je obdobím, ve kterém je vhodné provést předběžnou bilanci daňových povinností, které nás čekají za zdaňovací období, které se pro většinu poplatníků daně z příjmů uzavře 31. prosince 2011. Tuto bilanci by s ohledem na změnu zákona v oblasti osvobození důchodů měli letos zvláště pečlivě provést i důchodci, kteří kromě příjmů plynoucích z důchodů a penzí mají příjmy z podnikání, z pronájmu nebo ze zaměstnání.
Zákon o daních z příjmů pravidelně vyplácené důchody a penze poměrně velkoryse od daně z příjmů fyzických osob osvobozuje, a to až do výše 36 násobku minimální mzdy. Vzhledem k její výši tak bude v letošním roce daňově osvobozena výplata důchodů a penzí do 288 000 Kč. Novela tohoto zákona, která nabyla účinnosti 1. ledna 2011, ale určitě nepotěší skupinu aktivních seniorů, kteří pobírají starobní důchod a kromě toho ještě úspěšně a čile podnikají, případně mají příjmy z pronájmu nemovitostí nebo pobírají mzdu z titulu pracovněprávního vztahu. V novém znění § 4 zákona o daních z příjmů se v odstavci 3 stanoví, že osvobození pravidelně vyplácených důchodů a penzí se nepoužije v případě, kdy součet příjmů ze závislé činnosti (mzdy a funkční požitky) a dílčích základů daně z podnikání a pronájmu u poplatníka přesáhne ve zdaňovacím období 840 000 korun.
Důsledky této změny pro dotčené aktivní důchodce si můžeme nejlépe přiblížit na následujícím příkladu. Předpokládejme, že starobní důchodce bude mít v roce 2011 příjmy ze zaměstnání 250 000 Kč, dílčí základ daně z příjmů ze živnosti 400 000 Kč (příjmy 1 000 000 Kč, výdaje 600 000 Kč), dílčí základ daně z příjmů z pronájmu 200 000 Kč (příjmy 400 000 Kč, výdaje 200 000 Kč) , a bude pobírat starobní důchod v úhrnné roční výši 168 000 Kč. Součet příjmů ze závislé činnosti a dvou dílčích daňových základů u něho činí 850 000 Kč. Jeho příjmy tedy o 10 0000 korun překročí zákonem stanovený limit pro daňové osvobození důchodu. V přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období roku 2011 proto v § 10 ostatní příjmy čilý senior uvede a tím i zdaní 168 000 Kč, tedy svůj celý roční starobní důchod.

 

Ing. Vladimír Opatrný
daňový poradce