Zavedení možnosti sjednání smluvních pokut ve smlouvě o nájmu bytu

apartment-406901_1920.jpg

S účinností od 01.07.2020 došlo mj. k významné legislativní změně úpravy smlouvy o nájmu bytu. Nově je zákonem stanovena možnost, aby si pronajímatel s nájemcem sjednali smluvní pokutu pro případ porušení povinností vyplývajících z nájemní smlouvy, což dle předchozí právní úpravy nebylo možné. Pokud tedy před 01.07.2020 smlouva o nájmu bytu obsahovala ustanovení o smluvní pokutě, bylo takové ujednání neplatné a nájemce ji nemusel uhradit.

Nově zavedená možnost sjednání smluvní pokuty ve smlouvě o nájmu bytu ovšem neznamená, že pronajímatel může do smlouvy zahrnout smluvní pokutu bez jakýchkoliv omezení. Nájemci nelze ukládat nepřiměřené povinnosti, a proto není možné po něm požadovat ani nepřiměřenou smluvní pokutu. Bude tak třeba vždy zkoumat, zda je v daném případě pokuta přípustná, a rovněž zda je v přiměřené výši.

Pokud k porušení povinnosti nájemce, na kterou je vázána smluvní pokuta, došlo do konce června 2020, nájemce není povinen smluvní pokutu zaplatit. Ovšem pokud právo na smluvní pokutu vzniklo až po tomto datu, bude ji nájemce muset v případě, že její výše bude přiměřená, uhradit.

V případě zájmu o bližší informace či právní konzultace v oblasti občanského práva Vám rádi budeme k dispozici prostřednictvím asociované advokátní kanceláře KODAP legal s.r.o.

E-servis KODAP, č. 935