Zaplacené úroky z hypotéčního úvěru snižují základ daně

Všichni daňoví poplatníci, kteří v roce 2011 zaplatili úroky z hypotečního úvěru nebo stavebního spoření, si mohou o jejich výši, pokud splní podmínky uvedené v § 15 odst. 3 zákona o daních z příjmů, snížit svůj základ daně..

Všichni daňoví poplatníci, kteří v roce 2011 zaplatili úroky z hypotečního úvěru nebo stavebního spoření, si mohou o jejich výši, pokud splní podmínky  uvedené v § 15 odst. 3 zákona o daních z příjmů, snížit svůj základ daně. Základní podmínkou takového odpočtu je, že hypotéční úvěr nebo úvěr ze stavebního spoření byl použit na financování bytové potřeby, kterou poplatník využíval  k vlastnímu  trvalému bydlení  popřípadě sloužila k trvalému bydlení druhého z manželů, potomků, rodičů nebo prarodičů obou manželů a byla po celý rok ve vlastnictví poplatníka.  Výčet bytových potřeb je uveden ve stejném paragrafu zmíněného zákona a zahrnuje zejména  výstavbu bytového domu, rodinného domu, bytu, zakoupení těchto nemovitostí,  koupi pozemku pro výstavbu bytové potřeby, splacení členského vkladu bytovému družstvu, údržbu a změny nemovitostí užívaných k bydlení apod. Jestliže k nabytí nemovitosti došlo v průběhu roku 2011, je třeba jí pro účely odpočtu od základu daně  vlastnit a využívat k 31. prosinci 2011.

Základ daně nelze o hodnotu zaplacených úroků  snížit v situaci, kdy  předmětnou nemovitost využíváme k podnikání nebo k pronájmu. V takovém případě však úroky můžeme uvést přímo  v našich daňově účinných výdajích souvisejících s podnikáním či pronájmem. Jestliže nemovitost využíváme současně pro bydlení, podnikání nebo pronájem, uplatníme výši úroků v poměrné výši.

 Zaplacené úroky z hypotéčního úvěru či stavebního spoření uvádíme na řádku 47  ve 3. oddíle formuláře daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob  a    můžeme je uplatnit do výše 300 000 Kč ročně na jednu domácnost. Finančnímu úřadu jejich úhradu doložíme potvrzením od banky či stavební spořitelny, které přiložíme k daňovému přiznání.                                             

   Ing. Vladimír Opatrný

   daňový poradce