Zálohu na daň z příjmů splatnou v červnu nemusíte hradit

151tax-468440_1280(1).jpg

Blíží se splatnost zálohy na daň z příjmů. V případě čtvrtletních záloh jde o zálohu za 2. čtvrtletí, u pololetních záloh se jedná o zálohu za 1. pololetí roku 2020. Záloha je splatná 15.6.2020. Připomínáme, že na základě rozhodnutí ministryně financí (zveřejněno ve Finančním zpravodaji 5 2020)) bylo plošně prominuto placení této zálohy. V praxi to znamená, že není potřeba o prominutí zálohy žádat. Zálohu splatnou 15.6.2020 automaticky nemusíte hradit. Prominutím zálohy však nedochází k prominutí samotné daně, ta bude případně uhrazena až s podáním přiznání.

E-servis KODAP, č. 919