Záloha na daň z příjmů a záloha na silniční daň jsou splatné již 15. 12. 2020

49tax-468440_1280(1).jpg

Připomínáme, že fyzické i právnické osoby mají povinnost do 15. 12. 2020 uhradit čtvrtletní či pololetní zálohu na daň z příjmů, pokud jim tato povinnost vyplývá z podaného daňového přiznání. Poplatníci mají nicméně možnost, stejně jako u předchozí zálohy splatné 15. 9. 2020, v odůvodněných případech (např. z důvodu ekonomických dopadů pandemie COVID-19) požádat finanční úřad o stanovení zálohy v jiné výši, případně požádat o její úplné zrušení. Vzor žádosti naleznete zde.

Dne 15.12.2020 je rovněž splatná i záloha na silniční daň za měsíce říjen a listopad roku 2020.

Jak jsme již uvedli v jednom z předchozích e-servisů , dochází u poplatníků, kterým byla omezena činnost nařízením vlády, k prominutí čtvrtletní a pololetní zálohy na daň z příjmů splatné od 15. 10. 2020 do 15. 12. 2020 a všech záloh na silniční daň splatných v roce 2020. Vybraný daňový subjekt uhradí pouze silniční daň za rok 2020 do konce ledna 2021. Podmínkou je však učiněné oznámení vůči finančnímu úřadu, že tyto podmínky poplatník splňuje.


E-servis KODAP, č. 971