Začátek podnikání

28. 8. 2012

Zákon o daních z příjmů vstřícně stanoví (§5 odst.7), že u poplatníka, který vykazuje příjmy z podnikání, se přihlédne i k zásobám pořízeným v kalendářním roce předcházejícím roku, v němž zahájil činnost nebo k zásobám získaným z dědictví po zůstaviteli, který podnikal,.......

Několik rad začínajícím podnikatelům

Zákon o daních z příjmů vstřícně stanoví (§5 odst.7), že u poplatníka, který vykazuje příjmy z podnikání, se přihlédne i k zásobám pořízeným v kalendářním roce předcházejícím roku, v němž zahájil činnost nebo k zásobám získaným z dědictví po zůstaviteli, který podnikal, pokud bude pokračovat v činnosti zůstavitele do šesti měsíců po jeho úmrtí. Stejný postup se uplatní i v případě jiných nezbytně vynaložených výdajů spojených se zahájením činnosti. S přípravou na zahájení podnikatelské činnosti jsou pochopitelně spojeny četné peněžní výdaje. Předpokládejme, že v roce 2011 získáte živnostenské oprávnění k obchodní činnosti a vlastní podnikání zahájíte otevřením prodejny v roce 2012. . Je zřejmé, že před zahájením prodeje musíte zaplatit poplatky spojené se zřízením a registrací živnosti, zpravidla uzavřete nájemní smlouvu a uhradíte sjednaný nájem, provedete technické úpravy a opravy prodejních prostor, zaplatíte inzerci a propagaci, pojištění, zakoupíte příslušné vybavení a inventář, zásoby atd
Rokem zahájení činnosti se rozumí rok, ve kterém poplatník započne s jejím skutečným výkonem. V případě, že v souvislosti s přípravou na zahájení obchodní činnosti vynaložíte výše uvedené výdaje v roce 2011, např. ve výši 600 000 korun, prodejnu otevřete a obchodování zahájíte v únoru 2012, můžete si v souladu se zákonem nezbytně vynaložené výdaje v roce předcházejícím zahájení podnikání ve výši 600 000 korun uplatnit v daňovém přiznání za rok 2012.
Začínající podnikatel by neměl zapomenout na přihlášku k registraci u příslušného správce daně, kterou by měl stihnout do 30 dnů ode dne účinnosti živnostenského oprávnění. Lhůta osmi dnů od zahájení podnikání je stanovena pro přihlášku u zdravotní pojišťovny a konečně lhůta osmi dnů po skončení měsíce zahájení samostatné výdělečné činnosti je vymezena pro přihlášku k sociálnímu pojištění na správě sociálního zabezpečení.
Všem odvážným podnikatelům, kteří se rozhodli pro zodpovědné a tvůrčí poslání, kterým podnikání je, a kteří tak učinili po zralé úvaze a s reálným vědomím svých schopností zvládnout všechny obtíže, nejistoty a četná rizika, kterým budou vystaveni, přeji, ať se jim daří. Přeji jim uspokojení z dobře vykonané práce, četné, spokojené a solventní zákazníky, vstřícnou veřejnou správu a dobré podnikatelské prostředí.

 

Ing. Vladimír Opatrný
daňový poradce