Využití druhé snížené sazby daně z přidané hodnoty přináší problémy

29. 1. 2015

Od 1. ledna 2015 došlo ke změnám v oblasti sazeb daně z přidané hodnoty. K dosavadním sazbám 21% a 15% se k uvedenému datu přiřadila druhá snížená sazba této daně na úrovni 10%.

Této sazbě  podléhá  zboží vymezené v nové příloze č. 3a k uvedenému zákonu:
- počáteční a pokračovací kojenecká výživa a potraviny pro malé děti,
- radiofarmaka, očkovací látky a léky určené pro humánní lékařské účely,
- tištěné a obrázkové knihy a hudebniny mimo zboží, kde rozsah reklamy přesahuje 50% plochy.
Informace Generálního finančního ředitelství k uplatnění sazeb DPH od 1. 1. 2015, publikovaná 28. ledna 2015, si klade za cíl  podat ucelený přehled změn v této oblasti a sjednotit přístup k vymezení okruhu zboží podléhajícího 10%ní sazbě daně.
Pro uplatnění druhé snížené sazby daně je rozhodující, aby zboží současně vyhovělo jak podmínkám pro zařazení do příslušného kódu celního sazebníku, tak i slovnímu popisu k tomuto kódu výslovně uvedenému v příloze č. 3a zákona o DPH.
Rozsah Informace (sedmistránkový text)  znemožňuje byť jen stručnou rekapitulaci jejího obsahu. Výkladové problémy činí zejména vymezení počáteční a pokračovací kojenecké výživy a potravin pro malé děti, kam podle textu Informace nepatří např. obilné kaše a obilno-mléčné kaše pro děti, dětské suchary a sušenky, ovocné šťávy, dětské čaje případně různé kombinované příkrmy apod.
U knih se druhá snížená sazba uplatní pouze u tištěných knih. Brožury, letáky, prospekty zůstávají i nadále v první snížené sazbě. Pro účely sazeb je v případě knih také irelevantní forma vazby,  použitý materiál na desky tohoto výrobku apod., tj. zda jde o měkkou vazbu , lepenou knihu, knihu s tuhou vazbou, knihu v kroužkové vazbě atd., atd.
V poslední době se stále častěji kritizuje složitost, nepřehlednost, neustálé změny a „bobtnání“  naší legislativy. Kromě občanů se v této složitosti a nepřehlednosti ztrácí i orgány a instituce, které by měly právo aplikovat. Podle publikovaných názorů odborníků v oblasti práva tento vývoj ohrožuje samotnou podstatu demokracie. Na základě vlastních  profesních i občanských zkušeností nahlížím, že tato kritika a hodnocení současného stavu společnosti je oprávněná. Domnívám se, že ani  zavedení druhé snížené sazby DPH s problematickým vymezením příslušných druhů zboží není nejlepším příspěvkem ke zjednodušení daňové legislativy, snížení administrativy v podnikání a posílení majetkových jistot.       

Ing. Vladimír Opatrný 
daňový poradce