Vyúčtování daně z příjmů FO ze závislé činnosti do 20. 3. 2020

IMG_20200319_153226.jpg

Upozorňujeme, že tento pátek 20. 3. 2020 je termín pro podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti. Vyúčtování je přitom nutno podat i v případě, že plátci povinnost odvést zálohovou daň v důsledku uplatněných slev nebo daňových zvýhodnění nevznikla.

V souvislosti s aktuální situací zdůrazňujeme, že tzv. LIBERAČNÍ BALÍČEK vyhlášený Ministerstvem financí v souvislosti s COVID-19 SE NA TOTO PODÁNÍ NEVZTAHUJE. Tudíž v případě pozdního podání a úhrady budou aplikovány související sankce, tj. pokuta za opožděné tvrzení daně dle § 250 daňového řádu a úrok z prodlení podle § 252 daňového řádu. Tuto skutečnost potvrdilo i Ministerstvo financí na svém 
webu.


E-servis KODAP, č. 872