Výběr daní se v roce 2013 zvýšil

24. 7. 2014

Generální finanční ředitelství zpracovalo a zveřejnilo Informace o činnosti daňové správy České republiky za rok 2013. Důkladně zpracovaná zpráva přináší zejména aktuální informace o vývoji daňových příjmů i o dalších skutečnostech souvisejících s daňovým řízením.

V uplynulém roce dosáhlo v České republice inkaso daní hodnoty 610 603 mil. Kč. Protože v roce 2012 činila hodnota daňového inkasa 583 574 mil. Kč, znamená to, že celkový výnos z vybraných daní na všech finančních úřadech se meziročně zvýšil o 27 029 mil. Kč.
Výnos daně z příjmů právnických osob z přiznání  v roce 2013 činil 113,1 mld Kč. U jejího výběru došlo oproti roku 2012 k poklesu o 7,4 mld Kč.
K meziročnímu poklesu o 581 mil. Kč došlo i u výběru daně z příjmů fyzických osob podávajících přiznání, když v roce 2013 bylo zaznamenáno historicky nejnižší inkaso a na dani se vybralo pouhých 2 680 mil. Kč. Zpráva uvádí, že z hlediska příjmů veřejných rozpočtů se tato daň stala zanedbatelnou položkou. Přes nízký daňový výnos pracnost její správy nadále stoupá. Ani v roce 2013 významně neklesl počet daňových poplatníků, kteří po podání daňového přiznání vykázali přeplatek na dani a žádali správce daně o jeho vrácení. Je zřejmé, že zvýšení daňového inkasa je u této daně podmíněno provedením systémových změn v její konstrukci.
K přírůstku inkasa naopak došlo u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků. V roce 2013 se vybralo 126 134 mil. Kč, což bylo o 6 347 mil. Kč více než v roce 2012.
Výrazně se zvýšil i výběr daně z přidané hodnoty. V roce 2013 činilo její inkaso 308,3 mld Kč a bylo o 30 248 mil. vyšší než v roce 2012.
V roce 2013 se bohužel meziročně zvýšil i objem daňových nedoplatků evidovaných na všech finančních úřadech o 14,2 mld Kč. Nedoplatek je částka daně, která nebyla uhrazena ke dni jejího splatnosti. Úhrnná hodnota daňových nedoplatků dosáhla na konci roku 2013 částky 148 941 mil. Kč.  
Celý text Informace o činnosti daňové správy  je zveřejněn na webu Ministerstva financí ČR www.mfcr.cz. a přes množství číselných údajů je to zajímavé čtení.

Ing. Vladimír Opatrný 
daňový poradce