Veřejně prospěšní poplatníci platí od ledna daň i z bankovních úroků

20. 6. 2014

Nový občanský zákoník od 1. ledna 2014 již nerozlišuje smlouvy o běžném účtu a smlouvy o vkladovém účtu.

Zákon o dani z příjmů reagoval na tuto skutečnost novou úpravou zdaňování úroků z účtu vybraných veřejně prospěšných poplatníků. Z úroků  z běžného účtu u poplatníků daně z příjmů právnických osob, kteří nebyli založeni za účelem podnikání (tzv. neziskové organizace), se do 31.12. 2013 daň  neodváděla, protože zákon stanovil, že nejsou předmětem daně z příjmů. Toto ustanovení bylo od 1. ledna 2014 zrušeno a bankovní úroky i u veřejně prospěšných poplatníků dani z příjmů od tohoto data podléhají.  
Podle § 36 odst. 9 zákona o daních se zdaňují srážkovou daní ve výši 19% a provedením srážky bude daňová povinnost vyrovnána.
Tento postup se vztahuje  zejména na tyto veřejně prospěšné poplatníky:

Ostatním poplatníkům, k nimž patří zejména běžné podnikatelské subjekty, obce, kraje, podílové fondy apod., budou úroky i nadále připisovány v brutto výši.


 Ing. Vladimír Opatrný 
 daňový poradce