Velký liberační balíček byl zveřejněn ve Finančním zpravodaji

520corona-5008824_1920.jpg

Ministerstvo financí s ohledem na současnou situaci rozhodlo o prodloužení „jarních“ liberačních opatření a nově umožňuje odložit daňové povinnosti těm, na které přímo míří vládní zákazy (např. provozovatelé restaurací či vnitřních sportovišť, muzeí a galerií). Opatření byla již oficiálně zveřejněna ve Finančním zpravodaji č. 22/2020. Nejedná se tedy o nová plošná opatření, nýbrž o opatření (prominutí) vázaná na převažující činnost poplatníka. K prominutí dochází u těchto daňových povinností:

• pozdní úhrada DPH za zdaňovací období září 2020, říjen 2020 a listopad 2020, popř. u čtvrtletních plátců za III. čtvrtletí 2020, dojde-li k úhradě daně nejpozději dne 31. 12. 2020;
• platba záloh na daň silniční na zdaňovací období roku 2020;
• čtvrtletní a pololetní zálohy na daň z příjmů splatné od 15. 10. 2020 do 15. 12. 2020.

Ti, kteří budou splňovat podmínky a budou chtít využít liberační opatření, budou muset zaslat FÚ oznámení, že tyto podmínky splňují.

Doplňujeme ještě nad rámec velkého liberačního balíčku, že jak je uvedeno v dřívějším e-servisu, aby došlo v souladu s dřívějšími PLOŠNÝMI opatřeními k prominutí sankcí, je potřeba zálohy na silniční daň za první a druhé čtvrtletí roku 2020 uhradit tak, aby byly připsány na účet správce daně nejpozději dnes, tj. 15.10.2020.

E-servis KODAP, č. 951